Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 27 de gener de 2022

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 27 de gener del 2022

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 27 de gener, a les 20.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. Podeu escoltar l'àudio del desenvolupament del ple, que es va celebrar telemàticament, a l'arxiu de sota i veure la sessió aquí.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat).
 2. Rectificació i actualització de l'inventari municipal de béns de l'Ajuntament per altes i baixes de béns mobles i immobles (aprovada per unanimitat).
 3. Ratificació de l'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del pla especial urbanístic del complex hoteler Masia Salat de les Borges Blanques (es vota per unanimitat la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia).
 4. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 540.000 euros amb l'entitat Banc Sabadell (aprovada per unanimitat).
 5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (aprovada per unanimitat).
 6. Donar compte del pla anual de control financer de l'Ajuntament de les Borges Blanques, de règim de control general, per a l'exercici 2022.
 7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2021.
 8. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al quart trimestre de 2021.
 9. Moció per exigir uns preus justos per al sector agrari i ramader, contra l'encariment dels costos de la producció i per demanar ajuts directes per a les empreses familiars agràries (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i l'abstenció de Borges per la República).
 10. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost (aprovada per unanimitat).
 11. Moció de Borges per la República per a l'elaboració d'una ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'envolvents en edificis d'habitatges, pel foment de l'eficiència energètica (aprovada per unanimitat).
 12. Moció de Borges per la República per a uns pressupostos participatius per a infants i adolescents (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i a favor de Borges per la República).
 13. Moció de Borges per la República per aplicar un recàrrec a l'IBI als habitatges desocupats permanents (aprovada per unanimitat).
 14. Moció de Borges per la República per a l'obertura d'una ludoteca familiar municipal (es vota esmenar la moció per unanimitat i queda aprovada per unanimitat).
 15. Informe de les activitats dutes a terme.
 16. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.
Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa