Arxiu sonor

  Al dia

  Divendres, 27 de maig de 2022

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 26 de maig del 2022

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 26 de maig, a les 20.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. Podeu escoltar l'àudio del desenvolupament del ple, que es va celebrar telemàticament, a l'arxiu de sota i veure la sessió aquí. El regidor Josep Farran, de Borges per la República, s'ha incorporat a la sessió durant el debat del punt tretzè.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 2. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats dins l'expedient d'expropiació forçosa per l'execució de l'obra PAE de compleció del Camí del Cementiri Vell (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 3. Acord sobre pagament del preu just i ocupació de l'expropiació per l'obra PAE de compleció del camí del cementiri vell (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 4. Aprovació inicial de l'expedient 07/2022 de modificació del pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 5. Aprovació de l'expedient de baixa d'obligacions d'exercicis tancats (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 6. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 7. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a esportistes no professionals per a la participació en campionats d'Espanya, d'Europa, del món i Jocs Olímpics (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 8. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases de la campanya 'Compra i Descobreix Catalunya', anualitat 2022 (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 9. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1er trimestre 2022.
 10. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 1er trimestre de 2022.
 11. Proposta de designació de festes locals de l'Ajuntament de les Borges Blanques per a l'any 2023 (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 12. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 13. Moció de Borges per la República per reclamar al Bisbat de Lleida la devolució al municipi del campanar de les Borges Blanques (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 14. Moció de Borges per la República per a la realització d'un mural a la plaça Abadia sobre la cultura popular de les Borges (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 15. Moció de Borges per la República per dotar d'un servei de radiologia el CAP de les Borges Blanques (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 16. Moció de Borges per la República de proposta de creació d'una comissió especial per a la creació de bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts personals a famílies monoparentals i famílies amb membres amb diversitat funcional (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 17. Informe de les activitats dutes a terme.
 18. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.
 19. Precs i preguntes.
Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa