Bases dels concursos de l'estiu de Ràdio les Borges

En aquesta pàgina hi podeu consultar les bases per als concursos de la campanya d'estiu 2013. Us les podeu descarregar també en pdf des d'aquest enllaç: Bases dels concursos de l'estiu de Ràdio Les Borges

Les bases consten de 9 articles:

Article 1. Objectiu del concurs

Aquests concursos s’emmarquen en la campanya promocional d’estiu 2013 de Ràdio les Borges. L’objectiu del concurs rau en fomentar la participació del màxim de persones possible a la programació d’estiu de l’emissora i, a més, fer-ho de manera que es promocioni un dels espais més concorreguts de l’estiu de pobles com el nostre, les piscines municipals. 

Article 2. Organització

Ràdio les Borges, l'emissora de ràdio municipal de les Borges Blanques, és l’entitat organitzadora del concurs. D’ara endavant, l’Organitzador.

Article 3. Com participar?

Els participants als esmentats concursos podran prendre-hi part de diverses maneres, mitjançant una promoció d’easyPromos al mur de Ràdio les Borges al Facebook (www.facebook.com/radioborges), a través de la pàgina de Ràdio les Borges al Twitter (www.twitter.com/radiolesborges) o bé per telèfon (973140342).

En un mateix sorteig només es comptabilitzarà una participació per persona i usuari, encara que aquest hi hagi participat per diverses vies. Això sí, es podrà participar en qualsevol dels diferents sorteigs que es duguin a terme encara que prèviament s’hagi participat en un altre.

3.1 Sorteig de dos abonaments de temporada 2013 per a les piscines municipals de les Borges

3.1.1 Participació via Facebook. Què he de fer?

Es crearà una promoció a través de l’aplicació easyPromos disponible al mur de la pàgina de Ràdio les Borges per tal de participar en el sorteig dels abonaments. Els passos per tal de poder optar als premis són:

 1. Haver fet clic a m'agrada a la pàgina de Ràdio les Borges www.facebook.com/radioborges
 2. Haver-se inscrit i participat a la promoció. El vincle de la promoció es trobarà al mur de la pàgina o a www.promocio.com
 3. Haver compartit la promoció / pàgina al mur del participant.

La pregunta és: “Proposa el nom del programa de la llista d’èxits que començara el proper setembre a Ràdio les Borges”.

Hi haurà una sola promoció pels dos sorteigs dels abonaments. Els participants que compleixin els requisits en el primer sorteig, podran, doncs, participar també al segon, excepte si han resultat guanyadors a l’anterior.

3.1.2 Participació via Twitter. Què he de fer?

La participació mitjançant Twitter en el sorteig dels abonaments consta dels següents passos:

 1. Ser seguidor del compte @RadioLesBorges.
 2. Fer un tuit responent la pregunta: “Proposa el nom del programa de la llista d'èxits que començara el proper setembre a Ràdio les Borges” utilitzant l’etiqueta #RLBalespiscines.
3.1.3 Participació per telèfon. Què he de fer?

Per participar per via telefònica en la promoció dels abonaments caldrà:

 1. Trucar al telèfon de Ràdio les Borges, el 973 140342, en horari de programa (de les 9:30 a les 13:00 hores i de les 17:00 a les 19:30 hores).
 2. Facilitar les dades de contacte: nom i telèfon.
 3. Respondre la pregunta “Proposa el nom del programa de la llista d'èxits que començara el proper setembre a Ràdio les Borges”.

3.2 Sorteig d’entrades individuals a les piscines vàlides per l’estiu del 2013

Cada setmana es plantejarà una pregunta senzilla a través de les xarxes socials i les emissions en directe al 107.1 i a www.radiolesborges.cat. Com en el cas dels abonaments, es pot participar als concursos setmanals per aquestes vies:

3.2.1 Participació via Facebook. Què he de fer?

Els passos a seguir per participar en cada un dels sorteigs de les entrades són:

 1. Haver fet clic a m’agrada a la pàgina de Ràdio les Borges www.facebook.com/radioborges
 2. Haver fet clic a m’agrada al post de la pregunta setmanal.
 3. Haver compartit el post al mur del participant.
 4. Haver respost la pregunta formulada al post.

La participació en un dels sorteigs de les entrades no és vàlid per a la resta. S’han de complir tots els passos indicats en cada un dels sorteigs.

3.2.2 Participació via Twitter. Què he de fer?

La participació mitjançant Twitter en la promoció de les entrades consta dels següents passos:

 1. Ser seguidor del compte @RadioLesBorges a Twitter
 2. Deixar un comentari responent la pregunta que s’haurà formulat durant aquella setmana utilitzant el hashtag #RLBetdeixaramarca
3.2.3 Participació per telèfon. Què he de fer?

Per participar per via telefónica a cada un dels concursos de les entrades caldrà:

 1. Trucar al telèfon de Ràdio les Borges, el 973 140342, en horari de programa (de les 9:30 a les 13:00 hores i de les 17:00 a les 19:30 hores).
 2. Facilitar les dades de contacte: nom i telèfon.
 3. Respondre la pregunta formulada durant aquella setmana.

3.3 Els premis

Els premis d’aquests concursos seran:

 • 10 entrades individuals per a les piscines municipals de les Borges Blanques.
 • 2 abonaments de temporada per a les piscines municipals, individuals i intransferibles, que permetran al guanyador l’accés a les piscines durant tota la temporada de bany 2013.

Cap dels premis esmentats anteriorment pot ser canviat per diners o qualsevol altre premi.

Els abonaments són intransferibles un cop el guanyador/a ha identificat a la persona que recull el premi. Per contra, les entrades poden ser cedides a qualsevol persona. El lliurament de premis als guanyadors es realitzarà els dies posteriors als sorteig de cadascun dels premis.

Si el guanyador o guanyadora no el recull en un període de 5 dies -en el cas de les entrades- o 10 dies en -el cas dels abonaments-, l’Organitzador es reserva el dret de tornar a sortejar el premi.

Article 4. El sorteig. Funcionament i dates

El sorteig dels premis (tant dels abonaments com de les entrades) es realitzarà mitjançant la selecció aleatòria d’un dels participants que compleixi tots els requisits del concurs especificats en els punts anteriors sense distingir entre les diferents vies de participació. Per a fer-ho, s’assignarà un número per ordre d’entrada a cada participant i se’n triarà un de forma aleatòria mitjançant la pàgina web www.random.org.

Els participants que s’expressin de forma ofensiva cap a l’Organitzador o cap a altres participants o mostrin un comportament incorrecte seran exclosos de tots els sorteigs.

No s’admetrà l’ús d’un llenguatge racista, sexista, ofensiu o discriminatori dels participants en la participació en aquesta promoció.

El veredicte de l’Organitzador pel que fa al sorteig serà inapel·lable.

Les dates dels sorteig seran les següents:

4.1 Abonaments de temporada 2013 per a les piscines municipals de les Borges

El sorteig dels abonaments s’efectuaran els dilluns 8 i 15 de juliol. Se’n sortejarà un cada un dels dies assenyalats. Seran admesos tots els participants que hagin fet els passos pertinents fins a les 00:00 hores del mateix dilluns.

4.2 Entrades individuals a les piscines vàlides per l’estiu del 2013

Se’n sortejarà una els divendres 28 de juny, 5, 12, 19 i 26 de juliol, 2, 9, 16 d’agost. Se’n sortejaran dues el divendres 23 d’agost.

Article 5. Publicació dels resultats

Els premiats en cada concurs seran informats per part de l’Organitzador en el mínim temps possible. Se’ls comunicaran les instruccions que han de seguir per tal recollir els premis: mitjançant un correu electrònic, una trucada o un missatge a la xarxa social escollida per participar en la promoció. També es farà pública a través de les xarxes socials i de les emissions de Ràdio les Borges. Els participants autoritzen l’Organitzador a publicar els seus noms als llocs esmentats anteriorment.

Article 6. Reserva de modificació o anul·lació

L’Organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major. Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes bases poden ser publicades durant la durada del concurs i seran considerades com annex al present document.

Article 7. Dades personals

Les dades personals que els participants facilitin durant la participació en algun dels concursos d’aquesta promoció tenen com a únic objectiu la selecció d’un guanyador en cada un dels sorteigs. En cap cas seran difoses ni incorporades a una base de dades.

Article 8. Responsabilitat

L’Organitzador no té cap responsabilitat en cas de reclamació per disconformitat amb els qui han estat premiats.

L’Organitzador no es fa responsable de les disfuncions que puguin tenir les aplicacions o els serveis de proveïdors externs ni de les incidències tècniques o materials que puguin trobar-se els participants a l’hora de participar als diferents concursos.

Article 9. Acceptació d’aquestes bases

El fet de participar en aquests concursos implica el coneixement i acceptació de les presents bases en la seva integritat. Les Borges Blanques, juny de 2013.

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa

 • © 2017 Ràdio Les Borges 107.1FM
 • Catalunya s.n. 25400 · Les Borges Blanques (Lleida)
 • Tel: 973140342 | 973142171
 • info@radiolesborges.cat