Notícies

  Dimarts, 29 de març de 2016

L'Ajuntament de les Borges Blanques celebra la sessió plenària ordinària de març

Tindrà lloc el proper dijous, 31 de març, a les 21 hores, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament

Com cada darrer dijous dels mesos imparells, l'Ajuntament de les Borges celebra la sessió plenària ordinària corresponent. Com és habitual, podràs seguir en directe el desenvolupament de la sessió a través del 107.1 FM (si ho escoltes a través de la ràdio) o bé a www.radiolesborges.cat (si prefereixes escoltar-ho per Internet). D'altra banda, podràs recuperar el ple a través dels podcasts que t'oferim també al portal web de Ràdio les Borges.

La sessió d'aquest 31 de març començarà a les 21 hores i l'ordre del dia previst és el següent:

 1. Aprovació de les darreres actes de ple: ple ordinari del 26/11/2015 i ple ordinari del 25/01/2016.
 2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
 3. Donar compte del decret d'aprovació del pla pressupostari a mig termini del període 2017-2019.
 4. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre del 2015.
 5. Declaració d'especial interès i utilitat municipal i bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i treballs de l'obra promoguda pel Consell Comarcal de les Garrigues.
 6. Acord per a la pròrroga de la delegació de la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 7. Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
 8. Sol·licitud de declaració de compatibilitat demandada per la senyora Núria Ciurana Moragues.
 9. Alta a la Seguretat Social de diversos funcionaris de l'Ajuntament.
 10. Donar compte de l'informe del període mig de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al 4rt trimestre de 2015.
 11. Rectificació d'errada material de l'aprovació de la modificació de les condicions financeres de diversos préstecs.
 12. Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de condemna de la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar la sentència exculpatòria de l'audiència pels fets de 15-J del 2011.
 13. Proposta de resolució que presenta del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per fer un manteniment dels parcs i jardins en què no sigui necessària la utilització d'herbicides tòxics com el glisofat.
 14. Moció en defensa d'una N-240 com a via de comunicació segura, ràpida, econòmica i de futur.
 15. Moció de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF.
 16. Moció per la consideració del projecte existent de l'arxiu comarcal.
 17. Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb motiu del 40è aniversari de la proclamació de la república àrab sahrauí democràtica.
 18. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 19. Informe de l'equip de govern.
 20. Precs i preguntes.
Ple de l'ajuntament

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa