Notícies

  Dilluns, 19 de setembre de 2016

Les Borges ressembra la gespa del Parc del Terrall

L'actuació era necessària després del deteriorament de l'espai, causat per les obres de reparació de la premsa d'oli i pel pas dels ciutadans

Aquest matí, l'ajuntament de les Borges ha començat els treballs per ressembrar la gespa del Parc del Terrall, i poder millorar l'espai públic tan freqüentat pels vianants.

El regidor de Vies Públiques, Daniel Not, ha exposat que "després d'haver encarregat un informe a un expert enginyer agrònom, ens va recomanar que la millor opció consistia en ressembra la gespa, ja que a causa de diversos factors, com les obres de reparació de la històrica premsa d'oli del segle XVII, i l'elevada quantitat d'infants que hi juguen, la gespa s'ha anat deteriorant, pel que era necessària una ressembra completa". Not també ha afegit que "amb aquesta actuació, el consistori vol millorar un dels espais verds més freqüentats del municipi, per tal d'oferir als infants i a les famílies un espai públic de lleure endreçat, cívic i en bones condicions."

Per complir la millora, la brigada municipal de jardineria ha començat, aquest matí, una ressembra de la gespa. L'actuació consisteix en una neteja del terra, on s'extrauran totes les arrels que no deixen que la gespa es desenvolupi correctament i se'n sembrarà de nova. L'extensió total de gespa que es ressembrarà és d'uns 150 metres quadrats i tindrà un cost aproximat d'uns 3.000 euros. L'actuació de la brigada municipal està previst que acabi aquesta setmana, i es podrà obrir l'espai al públic a mitjans de gener, una vegada la nova gespa hagi arrelat correctament.  

El regidor Daniel Not amb els treballadors de la brigada de jardineria del consistori ressembrant la gespa del Parc del Terrall de les Borges (foto: Aj. Borges).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa