Notícies

  Dijous, 12 d'octubre de 2017

Les Borges inicia els tràmits per a construir un teatre municipal polivalent

S'ubicarà en un solar del carrer Borges del Camp i acollirà diferents usos, com auditori i sala de ball, entre altres. Té un un pressupost indicatiu d'1.750.000 euros

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació el plec de clàusules i la convocatòria de licitació de la redacció del projecte bàsic i executiu, i altra documentació tècnica requerida, d'un teatre municipal polivalent.

L'Ajuntament ha anunciat la licitació pel termini de 45 dies naturals del projecte, que contempla, entre altres, que estarà ubicat al carrer Borges del Camp, número 33, en un solar de 1.460,20 m2 de superfície. El plec de clàusules també especifica que haurà de tenir una capacitat aproximada de 360 seients i flexibilitat d'ús, per a funcionar també com a auditori i sala de ball, entre altres usos complementaris.

Igualment, especifica que tindrà una graderia plegable, escenari telescòpic de dos nivells amb acústica variable i un espai per a cafeteria, entre altres usos, per un pressupost indicatiu d'1.750.000 euros, IVA inclòs.

La primera tinent alcalde, Núria Palau, ha exposat que "a banda de ser un compromís electoral amb la ciutadania, aquest és un equipament molt necessari per a una capital com les Borges, ja que l'actual congestió i característiques dels pavellons poliesportius, que ara s'utilitzen per a aquests usos, sobrepassen sovint la seva capacitat, i no permeten acollir algunes activitats culturals que requereixen unes característiques concretes com les que tindrà aquest futur teatre municipal polivalent". Palau ha afegit que "per fer el millor projecte possible, hem anat a visitar diversos teatres moderns i amb els equipaments més avançats, a banda de crear una comissió assessora integrada per tècnics experts".

Pel que fa a les dades econòmiques del contracte del concurs de licitació, es fixa en un preu màxim de 88.500 euros més IVA. En relació al termini i durada del contracte, es preveu que el projecte bàsic i la llicència ambiental triguin uns dos mesos i mig. Pel que fa a l'estudi de Seguretat i Salut, els documents de Medi Ambient, el projecte executiu i d'instal·lacions i Certificació Energètica, Equipament, Mobiliari i Senyalística, inclòs el seguiment de producció i muntatge, el document d'adequació a la llei de prevenció d'incendis i d'espectacles públics i activitats recreatives, el pla d'autoprotecció i l'inicial de conservació i manteniment de l'edifici, es preveu que trigui cinc mesos més.

El solar on s'ubicarà el teatre (foto: ABB).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa