Notícies

  Dilluns, 26 de febrer de 2018

Comencen les obres per arranjar els carrers Josep Soler i Concepció Soler de les Borges

D'altra banda, demà també començarà el projecte d'urbanització del carrer la Placeta

Aquest dilluns, l'Ajuntament de les Borges Blanques han començat els treballs de reposició de les infraestructures als carrers Josep Soler i Concepció Soler, que connecten l'Espai Macià amb la plaça de la Constitució. Paral·lelament, i també al centre històric de la capital de les Garrigues, han començat a preparar tot el material necessari per iniciar, demà dimarts, el projecte d'urbanització del carrer la Placeta.

Entorn de l'Espai Macià

Així, després d'una primera fase executada el desembre del 2016 a la plaça Ramon Arqués, s'ha iniciat la segona fase de l'obra de millora de l'entorn de l'Espai Macià, on es farà la renovació del paviment i infraestructures dels carrers Josep i Concepció Soler, degut al mal estat en què es troben.

En aquest cas, el projecte preveu l'enderroc de les voreres i la calçada, per tal de renovar també les respectives xarxes de clavegueram i aigua potable. Per això, es preveuen moviments de terres i adequació dels terrenys per l'adaptació a les rasants projectades i excavació de la caixa de paviment, l'explanació i pavimentació dels carrers dotant-los d'un caràcter urbà i semipeatonal per tal de revitalitzar la zona i el comerç.

Igualment, pel que fa a la xarxa de sanejament, es col·locarà una canonada nova donant connexió els edificis existents i, en relació a la xarxa d'aigua potable, es renovarà amb canonades de polietilè i s'enllaçarà amb la xarxa existent preveient la connexió fins a cada edifici.

Per a dur a terme l'actuació, que està previst que s'allargui durant dos mesos i mig, una mesa de contractació va adjudicar el contracte administratiu de l'obres a una empresa catalana per 91.734,55 euros, amb l'IVA inclòs, en haver realitzat la millor proposta de les nou rebudes, amb una rebaixa de més de 25.000 euros per sota del preu estimat de sortida, segons informa l'equip de govern de l'Ajuntament.

Obres al carrer la Placeta

D'altra banda, es preveu que demà comencin les obres d'urbanització del carrer la Placeta, ja que el clavegueram existent data dels anys 40 i és "obsolet", segons fonts de l'Ajuntament. A més, s'han detectat filtracions en alguns punts i la xarxa de l'aigua potable també és obsoleta, ja que està formada per un tub d'acer que discorre pel centre de la calçada.

L'actuació preveu l'enderroc del paviment i infraestructures existents per fases, segons les previsions de l'obra i coordinadament amb la instal·lació de la xarxa provisional de subministrament d'aigua, que comportarà la disposició d'un tub provisional de subministrament d'aigua potable per garantir l'abastament dels veïns, mentre s'hi ubica la nova xarxa d'aigua potable, segons criteris del pla estratègic de la companyia subministradora.

De la mateixa manera es renovarà la xarxa de sanejament, que serà unitària i on es preveu la seva connexió amb la totalitat de les parcel·les que confronten al carrer per poder continuar amb la pavimentació de voreres i calçades, on també s'adequarà la del xamfrà amb el carrer Castell alt, per millorar l'accés i l'encreuament.

Finalment, es preveu la disposició de dues boques contra incendis i la construcció de la canalització de telefonia, contemplant la possibilitat de realitzar ampliacions o reformes de la xarxa sense necessitat d'afectar els nous paviments que calgui construir. El contracte administratiu de l'obres es va adjudicar en una mesa de contractació a una empresa lleidatana per un import de 168.991,65 euros, amb l'IVA inclòs, en haver realitzat la millor proposta de les 12 rebudes, amb una rebaixa de més de 70.000 euros per sota del preu estimat de sortida, segons indica l'equip de govern.

Inici dels treballs al carrer Concepció Soler (foto: Aj. Borges).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa