Notícies

  Dimarts, 23 de juliol de 2019

L'Ajuntament de les Borges celebra la sessió plenària ordinària de juliol

Tindrà lloc aquest dijous, 25 de juliol, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Com cada darrer dijous dels mesos imparells, l'Ajuntament de les Borges celebra la sessió plenària ordinària corresponent.

La sessió d'aquest dijous, 25 de juliol, començarà a les 20 hores i l'ordre del dia previst és el següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovar la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
3. Expedient 2094/2019. Aprovar inicialment l'Ordenança de convivència i civisme de la ciutat de les Borges Blanques.
4. Expedient 1104/2019. Aprovació del compte general de la corporació exercici 2018.
5. Expedient 2082/2019. Aprovació incial de l'expedient 04/2019 de modificació del pressupost municipal 2019 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
6. Expedient 1583/2019. Procediment Genèric. Proposta Festes Locals any 2020.
7. Expedient 2171/2019. Aprovar el conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de les Garrigues per regular els serveis EMPIC de serveis de proximitat a la gent gran de les Garrigues.
8. Expedient 1335/2019. Donar compte informe morositat correpsonent al 1er trimestre de 2019.
9. Expedient 1330/2019. Donar compte del PMP corresponent al 1er trimestre de 2019.
10. Expedient 2091/2019. Aprovar la moció de suport al Correllengua 2019.

11. Informes de l'equip de govern.
12. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.
13. Proposta de mesures a incloure al DUPROCIM per protegir els col.lectius vulnerables en episodis d'onada de calor.
14. Precs i preguntes

El primer ple del mandat 2019-2023.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa