Notícies

  Dijous, 10 d'octubre de 2019

La Diputació de Lleida ha iniciat els controls de substàncies radioactives de l’aigua de tota demarcació

Els controls que ara s'inicien, tindran una vigència de cinc anys durant els quals s'obtindran mostres de tot el territori de les comarques de Lleida

La Unitat d'Aigües adscrita a l'Àrea de Planificació i Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida ha iniciat aquesta setmana els controls analítics de la radioactivitat de l'aigua, a través de quatre laboratoris lleidatans que han estat escollits després de la corresponent licitació, d'acord amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) entre nou candidats de l'estat espanyol i França.

Les empreses 'Servei d'anàlisi El Pla', Laboratori de control de la contaminació ambiental', 'Eurofins', i 'Aqualialab' facilitaran a la Diputació els resultats de la recollida de mostres que faran des de la Unitat d'Aigües. Aquest resultats es transmetran posteriorment a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i també es carregaran 'Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)', en nom de tots els municipis de les comarques de Lleida.

El control de substàncies radioactives sobre mostra d'aigua destinada a consum, té per objecte la determinació dels nivells de radioactivitat artificial, (aquella que té a veure amb la proximitat de centrals nuclears) i l'altre, el control de la radioactivitat natural, la que es pot trobar en aigües subterrànies o bé en elements de la geologia d'un territori que poden contenir isòtops que poden contaminar les aigües.

Els controls que ara s'inicien, tindran una vigència de cinc anys durant els quals s'obtindran mostres de tot el territori de les comarques de Lleida.

La Diputació de Lleida, mitjançant la seva Unitat d'Aigües realitzarà aquests controls en nom de tots els ajuntaments del territori i en aplicació del Reial Decret 314/2016.

Una mostra de recollida d'aigua (foto: DDL).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa