Notícies

  Dijous, 26 de març de 2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació amplia els períodes de subscripció i de modificació de l'assegurança agrària

Aquesta mesura té com a objectiu evitar que cap agricultor tingui dificultat per realitzar la subscripció de l'assegurança agrària

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), ha resolt ampliar en 20 dies naturals la data de finalització dels períodes de subscripció d'assegurances agrícoles que finalitzin abans de el 16 d'abril del 2020, a excepció dels mòduls amb cobertura de gelada.

Aquesta ampliació afecta les produccions i àmbits que, d'acord amb les peticions realitzades pels representants de sector, resulta necessària, com les produccions de raïm per a vinificació, cirera, cultius farratgers, cultius industrials tèxtils i no tèxtils i raïm de taula. A més, s'amplia pel mateix període el termini per poder realitzar modificacions de les declaracions d'assegurança.

Segons el Ministeri, amb caràcter general, la contractació d'assegurances agràries s'està desenvolupant amb normalitat, ja que es realitza de forma telemàtica, gairebé íntegrament, pels prenedors i distribuïdors d'assegurances. A aquest fet cal afegir que el mateix Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma, preveu expressament la possibilitat de realitzar desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. Així mateix, hi ha la possibilitat que el pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.

No obstant això, davant la situació excepcional provocada per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, el Ministeri ha decidit adoptar aquesta decisió perquè cap agricultor tingui dificultat per realitzar la subscripció de l'assegurança agrària per aquesta causa. El Sistema d'Assegurances Agràries Combinades és la principal eina per la gestió de riscos en el sector agrari. Es caracteritza per la seva "agilitat i dinamisme per adaptar-se a les circumstàncies". Per això, "davant l'excepcionalitat de la situació actual, s'han posat en marxa els mecanismes perquè agricultors i ramaders puguin subscriure la seva assegurança agrari amb més facilitat i garantia".

Les ampliacions de termini afecten les produccions de raïm per a vinificació, cirera, cultius farratgers, cultius industrials tèxtils i no tèxtils i raïm de taula (foto: Unió de Pagesos).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa