Notícies

  Divendres, 27 de març de 2020

Treball destina una ajuda de fins a 2.000 euros per als autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència de l'estat d'alarma

L'ajut, que es podrà demanar a partir de l'u d'abril del 2020, està destinat als autònoms donats d'alta en el RETA i amb domicili fiscal a Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. Una de les condicions és que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Aquest ajut, que es podrà demanar a partir de l'u d'abril del 2020, compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar d'unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir-hi, les persones treballadores autònomes hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Per rebre més informació sobre l'ajut a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 93 228 57 57 o al correu electrònic: treballautonom.tsf(ELIMINAR)@gencat.cat, entreu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ o cliqueu a l'enllaç. 

La documentació per sol·licitar l'ajut es pot fer fins a l'u d'abril (foto: Departament de Treball).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa