Notícies

  Dimarts, 31 de març de 2020

L'Institut Català de les Dones habilita un número de Whatsapp per atendre les dones en situació de violència masclista durant el confinament

Aquesta nova via de comunicació, al número 671778540, se suma a la que es podia fer per telèfon i per correu electrònic

El número 671778540 amplia i facilita la comunicació escrita i immediata amb el servei permanent i confidencial d'atenció a dones en situació de violència masclista 900900120 que gestiona l'Institut Català de les Dones i que fins ara només es podia fer a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.

L'Institut Català de les Dones habilita aquesta nova línia d'accés a aquest servei a través del whatsapp per millorar la resposta a la nova situació d'aïlllament i manca de mobilitat que dificulta l'accés de les dones i les joves als serveis presencials, i el suport dels famililars i les amistats. 

Les dades

Entre els dies 16 i 24 de març el servei ha atès 296 trucades, que representen una mitjana diària de 38, mentre que en els mesos previs, gener i febrer la mitjana diària d'atencions va ser de 25. L'augment de les trucades del període de confinament respecte els mesos de gener i febrer és del 34%.  

Aquest increment reflecteix el resultat de les actuacions del Govern de la Generalitat per reforçar la centralitat del 900900120, així com l'increment de la seva divulgació a través d'anuncis, xarxes socials i la col·laboració dels establiments comercials operatius amb l'objectiu de poder garantir el seu coneixement i ús entre les dones que el puguin necessitar i es trobin confinades.  

L'anàlisi provisional de les dades entre els dies 16 i 24 mostra l'increment de trucades realitzades per professionals de l'atenció, ja que normalment representen entre un 2 i 3% de les trucades i en aquest període son el 8%. Això és degut a aquesta centralitat informativa del servei en període de confinament. El 900900120 també atén les consultes de persones que en el seu exercici professionals necessiten informació.  

En canvi, han disminuït les trucades realitzades per les persones familiars o persones properes, que ara representen el 19% del total de trucades, mentre que els mesos de gener i febrer eren el 24%. El percentatge de les trucades realitzades per la pròpia usuària es manté estable en el període de confinament respecte a les trucades realitzades durant el gener i febrer. 

El percentatge de trucades de les dones en la franja d'edat d'entre 18 i 31 anys experimenta un descens del 8 punts en el període de confinament (11%) respecte a gener-febrer (19%). 

Pel que fa a la situació familiar de la persona que truca: les trucades de les dones de famílies monoparentals han augmentat del 17% al 23%, sis punts més en el període de confinament respecte al període anterior (gener-febrer).  

El nombre de trucades de dones que viuen amb parella i amb fills i filles a càrrec ha disminuït 10 punts. Ha passat del 37% durant gener i febrer al 27% en el període de confinament. Les trucades de dones que viuen amb llars unipersonals ha passat del 17% al 10% en el període de confinament. 

Respecte l'àmbit de la violència els percentatges són similars als del període de gener-febrer 2020. Ara bé, s'ha vist incrementat l'àmbit familiar, el qual ha passat del 3% (gener-febrer), al 6% en període de confinament. Aquest percentatge no permet encara afirmar que hagi un increment de violència familiar i caldrà creuar aquesta anàlisi amb l'actuació d'altres serveis.  

El web dones.gencat.cat conté tota la informació actualitzada sobre els serveis d'atenció en situació de violència masclista en temps de confinament. 

Les vies de comunicació per les dones en situació de violència masclista (foto: ICD).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa