Notícies

  Dijous, 21 de maig de 2020

L’Ajuntament de les Borges impulsa un Pla d’actuació per l’endemà de l’emergència sanitària

Inclou un paquet de mesures per la recuperació social i econòmica

L'equip de govern de l'Ajuntament de les Borges ha impulsat un 'Pla d'Actuació per l'Endemà de l'emergència sanitària', que inclou un paquet de mesures per la recuperació social i econòmica de la capital garriguenca. Entre les propostes destaca la convocatòria d'ajuts a persones treballadores autònomes, comerços i petites empreses del municipi afectades pel Covid-19. 

També s'hi recull la planificació de com dur a terme el retorn a l'activitat i a l'atenció ciutadana presencial de l'Ajuntament de les Borges Blanques, que ha estat validat aquest dimecres en la Junta de Govern Local, i la intenció del consistori de mantenir la desinfecció preventiva de carrers, places, baranes, contenidors i zones vulnerables que s'està duent a terme des de l'inici de l'emergència sanitària, i, sempre que el temps ho permet, els dilluns, dimecres i divendres amb la general de tot el nucli urbà, gràcies als pagesos voluntaris.

Ajudes al Comerç

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Ribalta, ha detallat que la crisi sanitària provocada pel Covid-19 ha afectat de forma directa la dinàmica econòmica del municipi, impossibilitat que un gran nombre de persones i empreses puguin desenvolupar la seva activitat ordinària o que aquesta s'hagi vist reduïda notablement, fet que es tradueix en una dràstica disminució dels seus ingressos i en un risc per al manteniment dels llocs de treball que ocupen.

En aquest sentit, Ribalta ha anunciat que el consistori endega una nova línia d'ajuts, dotada inicialment amb 50.000 euros, ampliable i adreçada a persones treballadores autònomes i a petites empreses fins a 9 treballadors, que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica d'acord amb l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, o que no havent hagut de suspendre la seva activitat hagin sofert un davallada dràstica dels seus ingressos.

L'import de la subvenció serà d'una quantia fixa de 200 euros per cada sol·licitant que reuneixi els requisits establerts, i en el cas que hi hagi més d'una persona treballadora autònoma titular d'un mateix establiment, s'atorgarà un màxim de dues subvencions a raó de 150 euros cadascuna. Cal tenir present que no podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques quan algun dels seus socis hagi sol·licitat la subvenció com a treballador autònom.

S'hi podran acollir les persones físiques que es trobessin donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la seguretat social (RETA) des d'abans de la declaració de l'estat d'alarma; les persones jurídiques exemptes de l'IAE per raó del seu import net de la xifra de negocis i que tinguin menys de 9 treballadors; les quals desenvolupin la seva activitat en un establiment situat al municipi de les Borges Blanques i que estiguin donades d'alta a l'IAE en l'epígraf corresponent a l'activitat desenvolupada en aquest establiment, i que hagi estat declarada la seva activitat comercial o de serveis no essencial, i, per tant, s'hagin vist afectades pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades pel RD 463/2020.

En el cas d'haver pogut continuar la seva activitat un cop declarat l'estat d'alarma, també s'hi podran acollir les quals hagin patit una reducció d'ingressos d'almenys un 75%, durant els mesos de març i abril, respecte del mateix període de l'any anterior. Quan es tracti de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta de l'activitat.

Les sol·licituds de subvenció s'hauran de presentar al registre general de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva d'aquestes bases i convocatòria en el BOP de Lleida, i hauran d'incloure la documentació requerida que es podrà consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.

Retorn a l'activitat i a l'atenció ciutadana presencial

En aquest mateix 'Pla d'Actuació per l'Endemà', s'ha establert un protocol que té per objectiu establir les directrius que han de guiar l'actuació de l'Ajuntament, de les persones treballadores i els recursos preventius per a garantir la seguretat i salut durant l'exercici de l'activitat, en relació a la seva potencial exposició al Covid-19, i definir un pla de contingència que faciliti la reincorporació dels treballadors i treballadores als seus llocs de treball de forma progressiva i segura.

Per a la seva elaboració s'han seguit les recomanacions del Servei de Prevenció Aliè de l'Ajuntament de les Borges Blanques, en base a la guia de bones pràctiques al centre de treball, de mesures per a la prevenció de contagis de la Covid-19 elaborada pel Ministeri de Sanitat.

Altres mesures recollides en el pla

  • Mantenir la suspensió dels termes i terminis per a la tramitació de procediments administratius, inclosos els terminis de pagaments dels tributs municipals, mentre duri l'estat d'alarma.
  • Que ls titulars de les llicències d'ocupació de la via pública amb terrasses no hagin de pagar aquesta taxa mentre duri l'esmentat període d'estat d'alarma.
  • Qls titulars d'establiments que hagin tingut l'activitat tancada per imperatiu legal no hagin de pagar la taxa de recollida de brossa comercial durant el període d'estat d'alarma.
  • Els usuaris del Centre d'Empreses Innovadores (CEI) de les Borges Blanques que hagin hagut de tancar la seva activitat no hauran de pagar la quota d'arrendament de la sala arrendada durant el període d'estat d'alarma.
  • Els comerços que s'anuncien habitualment a Ràdio les Borges no hauran de pagar el preu de l'emissió de les falques fins a nou avís.
  • Mantenir els dos números de telèfon d'atenció a la gent gran habilitats per a tot allò que els pugui convenir en aquesta situació d'alarma per coronavirus, el 649 330 090 i el 630 679 587.
Un tècnic municipal comentant les mesures de prevenció a la biblioteca (foto: Aj. Borges).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa