Notícies

  Dilluns, 20 de juliol de 2020

Arrangen els ferms dels camins de les Borges més malmesos per les llevantades i les darreres pluges

Es tracta dels camins de la Font Vella, les Verdunes, carrer Carrasco i Formiguera, camí del Salat, l’Escola de Capacitació Agrària, Borges Can, darrere Griñó i s’acabarà el de la Pujada

La Junta de Govern Local de les Borges Blanques va aprovar el passat dimecres, 15 de juliol, l'adjudicació del contracte menor d'arranjament dels camins del Salat, l'Escola de Capacitació Agrària, Borges Can, darrere de l'empresa Griñó i del tram de terra de la Pujada, a una empresa especialitzada de les Garrigues, per un import de 2.707 euros més IVA.

Aquesta era la més econòmica de les tres propostes rebudes en la licitació i els treballs, que consisteixen en tapar clots, neteja de cunetes i picadora, en els trams que sigui necessari, i repartir-hi els àrids municipals, compactant i refinant els trams treballats, ja que a conseqüència de les llevantades de finals de 2019 i principis de 2020, així com de les darreres pluges registrades a la capital garriguenca, havien quedat força malmesos i suposaven un risc per a la mobilitat dels veïns i les veïnes.

Ampliació dels treballs al camí de la Pujada

Igualment, en el transcurs de la mateixa reunió s'ha donat llum verda a la proposta de modificat del contracte menor d'arranjament del camí de la Pujada, la zona d'autocaravanes i els encreuaments de l'Av. Francesc Macià, que s'amplia en 5.173,97 euros, més 1.086,53 euros en concepte d'IVA.

Tot i que aquests treballs s'havien adjudicat al mes de maig, i una bona part ja s'han dut a terme, cal tenir present que l'endarreriment d'aquesta adjudicació a causa de l'alerta sanitària, i les darreres pluges que s'haurien produït des de la llevantada de principis d'any, havien agreujat encara més la perillositat del trànsit pel camí de la Pujada, i una diferència notable en relació al pressupost elaborat fa uns mesos.

Segons informen des de l'equip de govern, seguint les recomanacions de l'informe emès per l'arquitecte municipal, s'han ajustat les solucions tècniques incrementant en un 16% el pressupost, per ampliar l'àmbit d'actuació dels treballs d'arranjament del camí de la Pujada i s'ha deixat d'executar l'actuació d'arranjament de la zona d'autocaravanes, que es preveu que s'acabi duent a terme els pròxims mesos, coincidint amb uns altres treballs previstos en aquell entorn.

Arranjament dels camins de la Font Vella i les Verdunes i del carrer Carrasco i Formiguera

Prèviament, a finals de juny, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques ja havia aprovat l'adjudicació del contracte de les obres de reparació i millora del ferm del Camí de la Font Vella, del Camí de les Verdunes i del Carrer Carrasco i Formiguera, a una empresa constructora lleidatana, per un import de 51.000 euros més IVA, el que suposa un estalvi del 6,69% sobre el preu de licitació, segons dades del mateix ajuntament, que era de 54.659,84 euros, amb l'IVA no inclòs. A la licitació s'hi havien presentat un total de 5 empreses.

Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Daniel Not, "l'actuació ja s'està duent a terme en aquells trams que resulta prioritari l'arranjament per tal de preservar la seguretat vial de la capital garriguenca, segons l'informe tècnic de l'arquitecte municipal. Així, els espais que s'estan reparant presentaven irregularitats notables que dificultaven el trànsit i podien representar perills per als vehicles en cas que avancés el seu deteriorament".

A més, el regidor ha afegit que "en tots aquests camins en els quals actuem, l'estat de deterioració s'havia agreujat per les llevantades dels darrers temps. Per això, i per no perjudicar la campanya de la fruita, ja que molts donen servei a les finques amb cultius diversos, hem requerit que les obres tinguin un termini d'execució el més ràpid possible".

L'actuació de reparació del ferm del Camí de les Verdunes (foto: Aj. Borges Bl.).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa