Notícies

  Dimarts, 15 de setembre de 2020

L’Ajuntament de les Borges aprova l’adjudicació del servei de manteniment i reparació de la via pública i edificis municipals

Els treballs també contemplen la supressió de barreres arquitectòniques, reposició de petits trams de vorera i esvorancs, a més de cobrir desperfectes i arranjaments en locals de titularitat municipal, segons indiquen des de l'equip de govern

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat l'adjudicació del servei de manteniment, conservació i reparació de la via pública i edificis municipals per al que resta de l'any 2020 i per a tot l'any 2021 "amb una rebaixa del 13% sobre els preus unitaris del plec de prescripcions tècniques", segons informa l'equip de govern.

L'anunci de licitació de l'obra va ser publicat al perfil del contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques el dia 8 de juny de 2020 i al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 10 de juny de 2020, i s'hi van presentar tres empreses. El servei s'ha adjudicat a una empresa local per un import màxim de 235.537,20 euros més IVA, tenint en compte que el preu anual del servei es determinarà en funció dels treballs executats per l'empresa cada any de durada del contracte.

Així, per a l'anualitat 2020, el cost màxim del servei és de 95.000 euros amb el següent detall: 78.512,40 euros de pressupost base i 16.487,60 d'IVA al tipus del 21%. Per a l'exercici següent, el 2021, la disposició de la depesa màxima serà per un import de 190.000 euros, amb l'IVA inclòs.

D'aquesta manera l'Ajuntament de les Borges Blanques podrà "realitzar un millor manteniment dels seus espais públics destinant els mateixos recursos, ja que disposarà de més hores de treball i materials disponibles per aquest servei", segons informen des del mateix Ajuntament.

El regidor d'Urbanisme, Daniel Not, ha manifestat que "amb aquesta adjudicació aconseguim garantir el millor manteniment possible dels nostres carrers i edificis públics, a un preu assequible, a més de contribuir a dinamitzar l'economia local".

El manteniment, conservació i reparació de la via pública també preveu actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, reposició de petits trams de vorera i esvorancs, a més de cobrir desperfectes i arranjaments en locals de titularitat municipal, segons indiquen des de l'equip de govern.

Treballs de reposició de l'asfalt a un carrer de les Borges.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa