Notícies

  Dimecres, 21 de juliol de 2021

L'Ajuntament de les Borges treu a licitació el Bar de Vidre del Pavelló de l'Oli

La concessió s'atorgarà per un termini de tres anys, prorrogable a dos anys més si les dues parts ho decideixen, i el cànon anual mínim serà de 7.200 euros o la quantitat que fixi l'adjudicatari en l'oferta econòmica

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat l'expedient per treure a concurs la gestió i explotació del Bar de Vidre. L'establiment, que és propietat del consistori, està situat a l'interior del Pavelló Firal de les Borges.

La concessió s'atorgarà per un termini de tres anys, tot i que el contracte serà prorrogable dos anys més si les dues parts així ho decideixen. L'establiment, situat a la plaça de la Independència, té una superfície total de 131 metres quadrats, està situat en planta baixa i consta d'una cuina i d'una sala.

L'ús d'aquest equipament serà exclusivament per al servei de bar i la persona a la qual se li atorgui la concessió abonarà a l'Ajuntament un cànon anual mínim de 7.200 euros o la quantitat que fixi l'adjudicatari en l'oferta econòmica, que en cap cas podrà ser inferior a aquest import.

La persona encarregada de l'explotació del bar serà responsable de l'obertura i tancament dels accessos als dos pavellons amb motiu de les activitats que s'autoritzaran per part del consistori i de custodiar un joc de les claus d'aquest espai esportiu. Així mateix, haurà d'instal·lar servei de bar dins del pavelló els diumenges, durant l'activitat de ball setmanal, i haurà de mantenir les instal·lacions obertes els dimarts, dia del mercat setmanal a les Borges.

El concessionari o la concessionària haurà de conservar en excel·lent estat les obres, instal·lacions i espais lliures annexos al recinte, així com tots els elements del recinte, equipament i mobiliari, i s'haurà de fer càrrec del pagament de la reparació dels desperfectes, danys i perjudicis a tota la zona, elements, equipaments i mobiliari objecte de concessió.

Un compromís amb el medi ambient

El contractista haurà de col·laborar en la reducció i selecció de residus, atenent que un dels objectius a curt termini del consistori és el de reduir el volum de residus que emet el municipi. En aquest sentit, la persona que estigui a càrrec del Bar de Vidre, haurà de fer ús d'envasos reutilitzables, preferentment de vidre, haurà de reduir l'ús d'embolcalls de plàstic i altres materials contaminants, haurà de dur a terme la separació dels residus i fer-ne un abocament correcte, i dur els olis a la deixalleria o contractar una empresa especialitzada que s'encarregui de recollir-los de l'establiment, entre altres mesures.

Bar de Vidre del Pavelló de l'Oli (foto: Aj. Borges Blanques).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa