Notícies

  Dijous, 11 de novembre de 2021

Denuncien el deteriorament de la via de Torrebesses a Castelldans, incrementat pel pas de transport pesant durant la campanya de l’oli

Els municipis de les Garrigues Altes demanen que aquesta carretera, definida al Pla Territorial Parcial de Ponent coma via estructurant primària, formi part de l’Eix tranversal de Ponent per la vertebració nord-sud la comarca

Els municipis de les Garrigues Altes denucien que cada any, quan comença la collita de l'oliva, els camions d'oliasses procedents del sud de Catalunya i de la resta de l'Estat utilizen la via de Torrebesses a Castelladans pel transport fins a l'empresa General d'Olis i Derivats de les Borges Blanques, a més, aquesta via també és utilitzada pels camions carregats d'olives i oli durant els mesos de novembre a gener amb motiu de la campanya oleícola de la zona, fet que aquest any s'hi ha sumat el pas de la maquinària pesant de les obres del Segarra-Garrigues.

Tot aquest trànsit pesant deteriora la via, que és de titulartitat municipal, i per tant, són els propis municipis, tots micropobles, els que s'han de fer càrrec amb els seus pressupostos municipals de la reparació i manteniment de la carretera.

D'altra banda, els municipis de les Garrigues Altes, amb motiu de l'oportunitat que representa l'alliberament de l'AP2, s'han sumat a la reivindicació de la Comunitat de municipis del Segrià Sec i demanen la creació de l'Eix transversal de Ponent, ja que aquesta carretera es troba recollida com a via estructurant primària al Pla Territorial Parcial de Ponent de 2007.

Aquesta via permetria connectar la plana d'Urgell amb les Terres de l'Ebre, des de l'A-2 a Bellpuig, seguint el traçat de la C-233, passant per l'AP-2 a les Borges Blanques, seguint per la C-233 i per una carretera local fins a Torrebesses on enllaçaria amb la C-12 fins a Maials.

La comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric en comunicacions viàries, principalment pel que respecta a la vertebració nord-sud de la mateixa, mentre no s'adeqüi el tram Soleràs-la Granadella de la C-233. L'Eix transversal de Ponent permetria també la vertebració nord-sud de la comarca, des de la capital fins a les Garrigues Altes i el Segrià Sec.

Un tram de la carretera malmès pel pas de trànsit pesant (foto: Garrigues Altes).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa