Notícies

  Dimarts, 24 de gener de 2023

L'Ajuntament de les Borges celebra la sessió plenària ordinària de gener

Tindrà lloc el dijous, 26 de gener, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Com cada darrer dijous dels mesos imparells, l'Ajuntament de les Borges celebra la sessió plenària ordinària corresponent. Podràs recuperar el ple a través dels podcasts del portal web de Ràdio les Borges.

La sessió d'aquest dijous, 26 de gener, començarà a les 19.00 hores i l'ordre del dia previst és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Operacions de crèdit.
 3. Organització i disposicions comunes de control intern.
 4. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de les Borges Blanques per a l'any 2023.
 5. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la redacció d'un informe tècnic i jurídic d'enderrocament de l'immoble d'habitatges del carrer la Font, 4 escales A, B i C.
 6. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la redacció de les bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes per a les piscines municipals de les Borges Blanques.
 7. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la constitució d'un Consell Escolar Municipal i la redacció del reglament pertinent.
 8. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la confecció d'un cens genètic dels gossos de les Borges Blanques a través de l'ADN i d'identificació de l'animal a partir d'una mostra biològica.
 9. Mocions
 10. Informe de les activitats dutes a terme.
 11. Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats.
 12. Precs i preguntes.
Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa