Notícies

  Divendres, 18 de juliol de 2014

Les previsions de collita de poma i pera baixen un 6% a la demarcació de Lleida, segons el DAAM

Tot i això, a nivell català, es preveu un augment del 4% en la collita de poma i un descens del 7% en la de pera, segons el DAAM

La previsió de collita de poma a Catalunya per a aquest 2014 és de 268.600 tones, un 4% superior al 2013, apuntant grans diferències en funció de l'àrea de producció, de manera que a les comarques de Lleida, de mitjana, les collites baixaran lleugerament, mentre que a les de Girona augmentarien considerablement tot recuperant el potencial perdut el 2013 pels danys d'una pedregada.

Enguany s'observa un menor nombre de fruits per arbre però uns calibres millors que el 2013. I a data 15 juliol, les pedregades que han tingut lloc enguany han estat locals i no han afectat significativament la producció de poma de Catalunya, tot i que sí a diversos camps de Lleida.

La regió productora de Girona podria collir aquest 2014 el 34% dels quilos del total de Catalunya, mentre que Lleida en concentraria el 65%, i la data de collita s'avançarà de mitjana entre 7-12 dies respecte el 2013, sent com un any normal. Així, les previsions apunten una collita de 174.650 tones a la demarcació de Lleida (-6%), de 90.940 a la de Girona (+30%), 1.580 tones a la de Barcelona (+1%), i 1.430 a les comarques de Tarragona (-4%).

Val a dir que la previsió de producció de poma a Lleida per a aquesta campanya mostra, a nivell global, l'esmentat descens respecte el 2013, observant-se dues situacions productives diferents, segons les superfícies afectades per pedra l'any passat o no, de manera que allà on es va registrar pedregades el 2013 milloren els volums i on no hi van haver els rendiments se situen per sota de 2013, en què van ser elevats, tot i que amb calibres més petits.

La superfície productiva baixa un 4%, el calendari de collita s'estima que s'avançarà en les xifres ja apuntades, la floració ha estat normal-abundant i el quallat normal, tot i que destaca el quallat de Gala que ha estat més elevat, i també s'observa calibres bons, superiors a la campanya passada.

Les hectàrees de fruita dolça afectades pedra a Lleida han estat, a data 15 de juliol, 5.406 (685 de les quals de poma), amb un percentatge d'afectació molt variable. També val a dir que el 2013, finalment es va aprofitar del camp més quilos dels previstos, i la producció final va ser superior a l'estimada tot juts registrades les pedregades

Previsió de collita de pera

Les dades indiquen un descens del 7% en la producció de pera a Catalunya aquest 2014, que se situaria en unes 196.120 tones, descens atribuïble a que els rendiments podrien ser inferiors a la campanya 2013, en què van ser excepcionals. Així, s'observa menys fruits per arbre però a la vegada millors calibres i, per això, podria haver-hi adequades produccions hectàrees, i de qualitats molt bones. També s'observa un avançament mitjà en la data de collita d'entre 7 i 12 dies.

Val a dir que, ara per ara, les pedregades registrades enguany han estat locals i no han afectat significativament la producció de pera de Catalunya, i que la demarcació de Lleida és la principal productora (96%), per tant, és la que marca els percentatges de variació respecte a la campanya anterior.

Les previsions de producció de pera a Catalunya són d'unes 188.290 tones a la demarcació de Lleida (-6%), 5.790 a la de Girona (-18%), 1.410 a Tarragona (-14%), i 630 tones a les comarques de Barcelona (+1%). Així, la previsió de collita de pera a Lleida per a aquest 2014 s'estima lleugerament inferior a 2013 bàsicament pel fet que els rendiments productius no arribaran als alts nivells la campanya anterior i, tot i que en menys mesura que en poma, també s'observa dues situacions productives diferents: d'una banda, on l'any passat hi va pedregar i per tant milloren els volums i, de l'altra, on no hi va pedregar i els rendiments se situen per sota de 2013, en què van ser elevats tot i que amb calibres petits. Així, el balanç entre descens de rendiments i recuperació de volums pedregats surt lleugerament negatiu. La superfície productiva també baixa.

La collita de peres d'enguany es preveu inferior a la de la passada campanya (foto: quinalafem).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa