Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 26 de juliol de 2013

Sessió plenària ordinària de 25 de juliol de 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 25 de juliol, a les 21:30 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Us demanem disculpes per la mala qualitat del so d'aquest arxiu. L'ordre del dia és el següent:

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.­Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2012.

3.Acord d'iniciació de l'expedient d'expropiació forçosa d'un solar destinat a vial públic ubicat al carrer Marinada.

4.Aprovació de preus contradictoris tennis taula.

5.Acord de desafectació d'un bé de domini públic. Bé d'ús públic.

6.Acord de permuta d'un tram cami anteriorment.

7.Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de les subvencions en matèria de desenvolupament local.

8.­Aprovació inicial de la modificació del pressupost 2/2013 del Patronat Fira de les Garrigues.

9.Aprovació inicial de la modificació del pressupost 2/2013 de l'Ajuntament.

10.Modificació de la data de la sessió plenària ordinaria del mes de setembre de 2013.

11.Mocions:

  • Moció per pal·liar els efectes de les pedregades del mes de juny a les Comarques de Lleida i Pirineu.
  • Moció per tal de de concedir un espai públic destinat a Vicenç Albert Ballester.
  • Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis (i els consells comarcals).
  • Moció en defensa dels mitjans de comunicació locals públics.
  • Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
  • Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Moció presentada pel grup d'ERC en defensa del català a la franja de ponent i per la supressió de les denominacions Lapao i Lapapyp de la Llei de llengües d'Aragó.

12.Informe dels decrets dictats per alcaldia.

13.lnformes de l'equip de govern.

14.Precs i preguntes.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa