Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 29 de novembre de 2013

Sessió plenària ordinària de 28 de novembre de 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 28 de novembre, a les 21 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques. L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informe de l'auditoria comptable període 2007-2011.

3.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 3r trimestre de 2013.

4.- Aprovació inicial de la modificació número 3 del pressupost 2013 del Patronat de la Fira.

5.- Aprovació inicial de la modificació número 4 del pressupost del 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

6.- Modificació del complement a les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el règim general de la seguretat social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal en els supòsits excepcionals i degudament justificats.

7.- Adhesió al manifest institucional de 25 de novembre de 2013: Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

8.- Mocions.

9.- Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.

10.-Informes de l'equip de govern.

11.-Precs i preguntes

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa