Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dimarts, 24 de desembre de 2013

Sessió plenària extraordinària del 23 de desembre del 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dilluns, 23 de desembre de 2013, a les 20:30 hores, una sessió plenària extraordinària. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio aquí.

L'ordre del dia del ple és el següent:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Concertació d'una operació de tresoreria a curt termini per renovació d'una actual amb el Banco de Santander.
  3. Rectificació de l'acord del ple del dia 26 de setembre de 2013 i desestimació del full d'apreuament formulat pels senyors Salvador Farré Pastó i Maria Teresa Granell Sió.
  4. Resolució de l'al·legació contra l'acord d'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2014 i següents, i aprovació definitiva.
  5. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2014 i de les bases d'execució, que inclou l'Ajuntament i l'organisme autònom Patronat de la Fira.
  6. Aprovació inicial de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l'exercici 2014 de l'Ajuntament i l'organisme autònom Patronat de la Fira.
  7. Aprovació dels preus contradictoris a l'obra del tennis de taula.
  8. Moció en suport a la consulta sobre la independència de Catalunya.
  9. Adhesió a la proposta de declaració institucional en suport a la celebració de la consulta prevista pel 9 de novembre de 2014.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa