Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 31 de gener de 2014

Sessió plenària ordinària de 30 de gener de 2014 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 30 de gener, a les 21:30 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques. L'ordre del dia d'aquest ple és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Resolució per avinença de l'expropiació forçosa d'un solar ubicat al c/Avemaria propietat d'Encarnación Raya.
 3. Resolució considerant complert, sense avinença, el tràmit de determinació del preu just i ratificant el full d'apreuament municipal, del tram de vial públic ubicat al c/Marinada de les Borges Blanques.
 4. Donar compte informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 2013.
 5. Renovació de l'operació de tresoreria del Patronat de la Fira.
 6. Aprovació provisional de la modificació de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.
 7. Mocions:
  1. Moció presentada per la CUP, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
  2. Moció presentada per ERC, de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.
  3. Moció presentada per ERC, en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.
  4. Moció presentada per CiU, de suport a la proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
 8. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 9. Informes de l'equip de govern.
 10. Precs i preguntes
El ple municipal d'ahir (foto: Aj. de les Borges Blanques).

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa