Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 31 de maig de 2012

Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques

Sessió ordinaria del ple de l'Ajuntament de les borges Blanques, celebrada el dijous 31 de maig del 2012 a les 21:00 a la sala de plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia va ser el següent:

 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions plenàries.
 2. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del funcionament de la venda ambulant i del mercat setmanal de les Borges Blanques.
 3. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels resi dus de la construcció.
 4. Donar compte al ple de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2011.
 5. Donar compte al Ple de l'informe trimestral corresponent al 1r. TRIMESTRE DE 2012, sobre compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 6. Aprovació inicial del conveni urbanístic entre l'Ajuntament i GUALTOSAL S.A. a incorporar en la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
 7. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica.
 8. Ratificació del conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia, entre l'Ajuntament de les Borges Blanques i el Departament d'Interior.
 9. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per serveis a la Llar d'Infants municipal.
 10. Mocions:
  • Moció que presenta el grup de CiU, sobre el #novullpagar.
  • Moció que presenta la CUP de les Borges Blanques per declarar la prohibició d'espectacles amb animals salvatges de Circ a les Borges Blanques.
  • Moció que presenta la CUP de les Borges Blanques per a la redacció d'un reglament participatiu per a la propera diada de gegants, grallers i correfocs de 2012
  • Moció que presenta la CUP de les Borges Blanques per instar al Servei Català de Trànsit a no tramitar les denúncies que les concessionàries d'autopistes facin als usuaris que participin en la campanya ciutadana #novullpagar.
  • Moció que presenta la CUP de les Borges Blanques a favor de la defensa de l'espai d'interès natural dels Bessons.
  • Moció que presenta el grup d'ERC per a exigir a la Federacions esportives una reducció de les taxes que cobren als clubs.
  • Moció que presenta el grup d'ERC i del PSC sobre els recursos per a l'educació no universitària i les decisions en política educativa
 11. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 12. Informe de l'equip de govern.
 13. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa