Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 30 de gener de 2015

Sessió plenària ordinària de 29 de gener del 2015 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 29 de gener del 2015, a les 21:30 hores, una sessió plenària ordinària. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Proposta d'acord de modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis per a la Música a les Garrigues.
 3. Proposta d'acord de modificació d'estatuts Consorci Localret.
 4. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de les Borges Blanques i la Diputació de Lleida per a la gestió de determinats serveis d'assistència tècnica informàtica.
 5. Proposta d'acord d'aprovació definitiva de constitució de l'organització especial de Patronat Fira de les Garrigues.
 6. Proposta d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
 7. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2015 de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
 8. Aprovació inicial de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l'exercici 2015 de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
 9. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 10. Informe de l'equip de govern.
 11. Precs i preguntes.
Una sessió del ple de les Borges del passat juliol (foto: ABB).

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa