Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dilluns, 30 de març de 2015

Sessió plenària ordinària de 26 de març de 2015 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 26 de març del 2015, a les 21:30 hores, una sessió plenària ordinària. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple és el següent:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (22/01/2015).
  2. Proposta d'aprovació d'expedient de cessió gratuïta d'un bé immoble patrimonial a la Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu.
  3. Proposta de declaració d'especial interès i utilitat municipal i bonificació de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres de l'obra promoguda per Termosolar Borges SL.
  4. Proposta d'acord d'incoació d'expedient de revisió d'ofici de l'epígraf 7. 14 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius.
  5. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient núm. 1/2015 de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari.
  6. Moció sobre la N-240 i el desdoblament de la mateixa.
  7. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
  8. Informe de l'equip de govern.
  9. Precs i preguntes.
Una sessió del ple de les Borges del passat juliol (foto: ABB).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa