Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 19 de juny de 2015

Sessió plenària extraordinària de constitució del cartipàs de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dimecres, 19 de juny del 2015, a les 21:30 hores, la sessió plenària extrordinària de constitució del cartipàs municipal. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple és el següent (els punts 7 i 8 han estat intercanviats d'ordre en el debat):

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de juny del 2015 (aprovat per unanimitat).

2. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de constitució de la Junta de Govern Local (no requeria aprovació).

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 85/2015 de nomenament de tinents d'alcalde (no requeria aprovació).

4. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 86/2015 de nomenament de regidors/es delegats i delegació de competències (no requeria aprovació).

5. Comissions informatives permanents i òrgans complementaris: creació, estructura competencial i composició (8 vots a favor/5 abstencions).

6. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament i de la Junta de Govern (12 vots a favor/1 abstenció).

7. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la nova Corporació (8 vots a favor/5 abstencions).

8. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple (aprovat per unanimitat).

9. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus respectius portaveus (no requeria aprovació).

Els edils del nou consistori durant el ple d'investidura de l'alcalde (foto: ABB).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa