Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 30 de juliol de 2015

Sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 2015 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 30 de juliol del 2015, a les 21 hores, una sessió plenària ordinària. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Proposta d'acord d'aprovació definitiva de la integració del servei municipal de Les Borges TV a l'organització especial desconcentrada Ràdio les Borges i l'adaptació dels seus estatuts (aprovat per unanimitat).
 3. Aprovació de la proposta de festes locals a les Borges Blanques per a l'any 2016 (aprovat per unanimitat).
 4. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 24/2015 relatiu a l'adhesió de l'àmbit territorial de l'Ajuntament al GAL associació Leader de Ponent (8 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i CUP).
 5. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local (8 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i CUP).
 6. Proposta de revisió d'expedient de resolució d'ofici de l'epígraf 7.14 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (aprovat per unanimitat).
 7. Modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal i regularització del complement específic en relació a la Policia Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques (aprovat per unanimitat).
 8. Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost (aprovat per unanimitat).
 9. Aprovació inicial de la modificació número 2 del pressupost per l'exercici 2015 (8 vots a favor (CiU) i 5 en contra (ERC i CUP).
 10. Presa de raó de la renúncia del senyor alcalde a la seva retribució per incompatibilitat.
 11. Aprovació de la moció en suport al Correllengua 2015 (aprovat per unanimitat).
 12. Declaració de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la protecció social dels malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica (aprovat per unanimitat).
 13. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 14. Informe de l'equip de govern.
 15. Precs i preguntes.

A més, s'han presentat dues mocions sobre la problemàtica de l'N-240. Una, per part d'ERC, que ha rebut 4 vots a favor (ERC) i 9 abstencions (CiU i CUP). L'altra l'ha presentada el grup de CiU i ha rebut 8 vots a favor (CiU), 4 abstencions (ERC) i un vot en contra (CUP).

La corporació municipal de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa