Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 26 de juliol de 2012

Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Elecció de les dues festes locals per a l'any 2013.
 3. Adhesió a l'associació Ruta del vi.
 4. Modificació del reglament que regula el centre d'empreses innovadores.
 5. Modificació dels contractes d'arrendaments d'antenes de telefonia amb France Telecom España SAU.
 6. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 20121.
 7. Aprovació inicial del projecte executiu del centre de tecnificació del tennis de taula.
 8. Aprovació del conveni amb el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de les Borges per a la construcció del centre de tecnificació del tennis de taula.
 9. Aprovació del conveni amb la Diputació de Lleida per a la construcció del centre de tecnificació del tennis de taula.
 10. Aprovació inicial de l'aprovació del pressupost núemro 3 per a l'exercici 2012.
 11. Aprovació de l'expedient de dues despeses plurianuals.
 12. Acord d'inici d'expedient de contractació del centre de tecnificació del tennis de taula i de l'expedient per a la reposició de serveis als carrers Catalunya, Comerç, Est i Santiago Rusiñol.
 13. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 14. Informe equip de govern.
 15. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa