Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 29 de gener de 2016

Sessió plenària ordinària de 29 de gener del 2016 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 28 de gener del 2016, a les 21 hores, una sessió plenària ordinària. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple és el següent (fins el punt número 4 faltava un regidor):

  1. Aprovació de les actes de les darreres sessions: Ple Extraordinari de 25 de novembre de 2015 i Ple Ordinari de 26 de novembre de 2015 (aprovat per unanimitat dels regidors presents).
  2. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 200.000 euros amb l'entitat Caixa Bank SA (aprovat per unanimitat dels regidors presents).
  3. Aprovació de la modificació de les condicions financeres de diversos préstecs (11 vots a favor, 1 abstenció de la CUP).
  4. Aprovació inicial de l'aprovació del pressupost i de les seves bases d'execució per a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de les Borges Blanques (8 vots a favor de CiU, 5 en contrs d'ERC i CUP).
  5. Aprovació inicial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de les Borges Blanques (aprovat per unanimitat).
  6. Informe de la relació de decrets d'alcaldia.
  7. Informe de l'equip de govern.
  8. Precs i preguntes.
Una foto d'arxiu del ple de les Borges.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa