Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 30 de setembre de 2016

Sessió plenària ordinària de 29 de setembre del 2016 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 29 de setembre del 2016, a les 20 hores, una sessió plenària ordinària. Cal assenyalar que no hi va assistir una regidora d'ERC, que va excusar-se i, per tant, els regidors presents a la sessió eren 12. D'altra banda, el punt tercer, referent al POUM, es va debatre just abans del punt novè, ja que s'esperava la presència del tècnic municipal corresponent.

Podeu escoltar l'arxiu d'àudio del desenvolupament de la sessió a sota.

L'ordre del dia del ple va ser el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (28/07/2016).
 2. Proposta d'acord de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de municipis per la música a les Garrigues.
 3. Resolució de l'al·legació presentada contra el segon acord d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovació del document tècnic que incorpora canvis respecte a l'aprovació inicial del POUM i sol·licitud de desclassificació de l'àrea residencial estratègica de les Borges Blanques.
 4. Proposta d'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2015.
 5. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre del 2016.
 6. Donar compte de l'informe del període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre del 2016.
 7. Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre el projecte d'incineradora de Juneda.
 8. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en contra del CETA
 9. Informe de la relació de decrets d'alcaldia.
 10. Informe de l'equip de govern.
 11. Precs i preguntes.
Una imatge del ple ordinari de setembre del 2016.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa