Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 1 de setembre de 2017

Sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques del 31 d'agost del 2017

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 31 d'agost, a les 21.30 hores, la sessió plenària extraordinària corresponent.

L'ordre del dia del ple és el següent (podeu prémer a cada punt per escoltar-lo directament):

Punt Títol Resultat votació A favor Abstencions En contra
1 Aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
     Aprovada   Unanimitat 
 (13) CiU, ERC, CUP 
   
2 Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 07/2017, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
     Aprovada CiU (8)  ERC (4), CUP (1)  
3 Aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l'Ajuntament en matèria de recaptació de la taxa per la prestació del servei en el cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local.
     Aprovada  Unanimitat 
 (13) CiU, ERC, CUP 
   
4 Aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l'Ajuntament en matèria de recaptació en via executiva del procediment de cobrament en via executiva de despeses per execució subsidiària d'ordres d'execució i/o enderroc.
     Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
5 Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar de la finca situada al polígon 3, parcel·la 62 del terme municipal de les Borges Blanques i l'inici de l'expedient de fixació del preu just.
     Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
6 Aprovació d'una moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències.
     Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
7 Proposta de moció de la Unió de Pagesos de Catalunya per pal·liar la greu crisi de preus que pateix el sector de la fruita dolça a la campanya 2017.
     Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
El ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa