Arxiu sonor

  Al dia

  Divendres, 29 de desembre de 2017

Sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de les Borges del 29 de desembre del 2017

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat divendres, 29 de desembre, a les 21.30 hores, una sessió plenària extraordinària, la darrera de l'any 2017. La sessió va comptar amb 12 regidors en lloc dels 13 habituals, ja que l'edil de la CUP no hi va ser present.

L'ordre del dia del ple és el següent:

  1. Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de les Borges Blanques (Aprovat per 8 vots a favor de PdCat i 4 en contra d'ERC).
  2. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 8/2017 mitjançant suplement de crèdit (Aprovat per unanimitat dels 12 regidors).
  3. Aprovar la concertació d'una operació de tresoreria (Aprovat per unanimitat dels 12 regidors).
  4. Aprovar la concertació d'una operació de tresoreria (Aprovat per unanimitat dels 12 regidors).
  5. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per al 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (Aprovat per 8 vots a favor de PdCat i 4 en contra d'ERC).
  6. Aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 29, reguladora del preu públic per emissió de publicitat i ús dels mitjans audiovisuals de ràdio i televisió municipals (Aprovat per unanimitat dels 12 regidors).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa