Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dimecres, 28 de març de 2018

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 28 de març del 2018

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dimecres, 27 de març, a les 20.30 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. La sessió va comptar amb la presència d'11 dels 13 regidors habituals, ja que faltaven dos edils d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Salvador Noguera i Albert Valero.

Abans de començar l'ordre del dia previst, el ple va acordar incloure una moció de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que es va votar abans dels punts relatius a l'activitat de control. Tant aquesta decisió prèvia com el punt primer, d'aprovació de l'acta de la sessió anterior, no disposen d'àudio a causa de problemes tècnics. Els altres punts es poden escoltar amb total normalitat.

Els punts debatuts i els resultats de les votacions van ser els següents (cal recordar que la CUP va retirar dues mocions que en principi s'havien inclòs a l'ordre del dia):

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (unanimitat).
 2. Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació 2017.
 3. Aprovació de la modificació de crèdit 02/2018 mitjançant suplement de crèdit (8 a favor govern/2 abstencions ERC/1 abstenció CUP).
 4. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2018 (unanimitat).
 5. Aprovació del pla econòmic financer 2018-2019 (unanimitat).
 6. Donar compte del decret d'alcaldia sobre l'aprovació del pla pressupostari a mig termini 2019-2021 (8 a favor govern/2 abstencions ERC/1 abstenció CUP).
 7. Aprovació d'una operació de tresoreria (8 a favor govern/2 abstencions ERC/1 abstenció CUP).
 8. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (8 a favor govern/2 abstencions ERC/1 abstenció CUP).
 9. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball (unanimitat).
 10. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de les Borges Blanques a la Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (unanimitat).
 11. Proposta de fixació de les festes locals per a l'exercici 2019 (unanimitat).
 12. Donar compte de l'informe del període mig de proveïdors del quart trimestre de 2017.
 13. Donar compte de la morositat del quart trimestre de 2017.
 14. Aprovació inicial del canvi de denominació de la Plaça de la Constitució pel de Plaça 1 d'octubre (unanimitat).
 15. Aprovar la rectificació de l'inventari de béns de l'Ajuntament a 31 de desembre del 2017 (unanimitat).
 16. Aprovar l'inici de l'expedient d'oficilització de la bandera municipal (unanimitat).
 17. Aprovar el manifest del Dia Internacional de la Dona 2018 (unanimitat).
 18. Moció en defensa d'un sistema públic de pensions (unanimitat).
 19. Moció per la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de les Borges deportades als camps de concentració nazis (unanimitat).
 20. Moció en defensa de la llibertat d'expressió (unanimitat).
 21. Moció en defensa de l'alliberament dels presos polítics i exiliats i contra la repressió de l'estat espanyol (unanimitat).
 22. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
 23. Informes de l'equip de govern.
 24. Precs i preguntes.
Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa