Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 28 de març de 2019

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 28 de març del 2019

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 28 de març, a les 20.30 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. La sessió va començar amb 12 regidors, ja que Ester Vallés es va incorporar al punt segon.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovat per unanimitat dels 12 regidors presents).
 2. Aprovació inicial de l'expedient 02/2019 de modificació del pressupost municipal 2019 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aprovat amb 8 vots a favor de CiU, 4 vots en contra d'ERC i un vot en contra de la CUP).
 3. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 250.000 euros amb l'entitat Banc Sabadell Atlantic (aprovat amb 8 vots a favor de CiU, 4 abstencions d'ERC i un vot en contra de la CUP).
 4. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.
 5. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4rt trimestre 2018.
 6. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 4rt trimestre de 2018.
 7. Aprovar l'adhesió a la moció aprovada pel Consell Comarcal de les Garrigues, de rebuig a la proposta de macro abocador a Riba-Roja d'Ebre (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).
 8. Informes de l'equip de govern.
 9. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia.
 10. Precs i preguntes.
El ple ordinari de març de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa