Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 5 de juliol de 2019

Sessió plenària extraordinària de constitució del cartipàs de l'Ajuntament de les Borges Blanques 2019-2023

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 4 de juliol, a les 20 hores, la sessió plenària extraordinària de constitució del nou cartpàs municipal, el primer ple del mandat després del de la formalització de la nova corporació municipal. Podeu escoltar l'arxiu d'àudio a sota.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).
 2. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 209/2019 de 18 de juny, de constitució de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions de l'alcaldia.
 3. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 210/2019 de 18 de juny de nomenament de tinents d'alcalde.
 4. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 211/2019 de 18 de juny de nomenament de regidors i regidores delegats i delegació de competències.
 5. Aprovar la creació, competències i composició de les comissions informatives permanents i altres òrgans complementaris (7 vots a favor de Junts per les Borges, 6 vots en contra de Borges per la República).
 6. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats (7 vots a favor de Junts per les Borges, 6 abstencions de Borges per la República).
 7. Establir el règim de dedicació, les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació (7 vots a favor de Junts per les Borges, 6 vots en contra de Borges per la República).
 8. Aprovar el nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).
 9. Presa en coneixement de la constitució de Grups Polítics Municipals i dels seus respectius portaveus.
 10. Aprovar el conveni per a la concessió d'una subvenció directa a l'Ajuntament de les Borges Blanques per la construcció i direcció d'obra de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).

El nou cartipàs municipal

A través dels diversos punts de debat inclosos en el ple, s'han donat a conèixer tots els detalls del nou cartipàs municipal de les Borges Blanques. Pel que fa a les regidories que encapçalarà cada edil de l'equip de govern, hi ha pocs canvis significatius: Daniel Not serà el titular d'Urbanisme i Maricel Viladoms durà Esports, dues àrees que fins ara duia Francesc Mir, que ha deixat de ser regidor. Viladoms també s'encarregarà de Joventut, que fins ara receia en Maria Fusté, i Festes serà responsabilitat compartida de diversos edils. També s'incorporen les regidories d'Entitats Cíviques, a càrrec de Núria Palau, i dels drets dels col·lectius LGTBI, que durà Ariadna Salla.

Des de Borges per la República-Som Primàries, Josep Farran, va reclamar "crear quatre grans àrees que englobessin aquestes regidories: Polítiques Culturals, Polítiques Socials, Territori i Economia", per "fer una comunicació com més pedagògica millor de l'organització de l'Ajuntament". Sobre les regidories, Farran va explicar que "trobem a faltar, a excepció del punt LGTBI, alguna mena de referència a polítiques que recullin el moment que està vivint el país, com recuperació de sobiranies, ecologisme o feminisme".

Repartiment de carteres

 • Enric Mir: Hisenda, Medi Ambient, Agricultura i Parcs i Jardins, Comunicació.
 • Núria Palau: Governació, Recursos Humans, Entitats cíviques, Mitjans de comunicació i Festes.
 • Jordi Ribalta: Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Turisme, Indústria i Noves tecnologies.
 • Maria Fusté: Ensenyament, Transparència i Participació.
 • Daniel Not: Urbanisme, Vies públiques i camins.
 • Ariadna Salla: Cultura i Patrimoni, Benestar Social, Salut i LGTBI, Festes.
 • Maricel Viladoms: Esports i Joventut.

La Junta de Govern Local estarà integrada pels cinc primers edils: Enric Mir (alcalde), Núria Palau (primera tinent d'alcalde), Jordi Ribalta (segon tinent d'alcalde), Maria Fusté (tercera tinent d'alcalde) i Daniel Not. Pel que fa als portaveus dels grups municipals, el portaveu de Junts per les Borges serà Núria Palau i Maria Fusté com a suplent i per part de Borges per la República ho serà Josep Farran i Maria Eugènia Porqueres com a suplent.

Comissions

Pel que fa a les Comissions Informatives de caràcter permanent, es mantindran les dues actuals: la d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica i la de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania, en les que l'equip de govern, a més de l'alcalde hi tindrà tres representants, mentre que Borges per la República en tindrà dos: el seu portaveu, Josep Farran, i la número dos, Maria Eugènia Porqueres. Aquestes comissions es duran a terme una setmana abans del ple o de la formalització dels acords corresponents.

A més, també s'ha creat la Comissió de coordinació de la gestió municipal, integrada per Ariadna Salla i Maricel Viladoms, a més de l'alcalde, Enric Mir.

En aquest sentit, des de Borges per la República, Farran va explicar que "crearíem dues comissions més o, en tot cas, dividir les dues actuals perquè donin cabuda a les quatre àrees amb les regidories corresponents, tot això coordinat amb un Reglament de Participació que encara s'ha d'acabar de coordinar". Sobre aquesta demanda, Mir ha declarat que "ho podem estudiar".

Periodicitat dels plens i sessions ordinàries

Els plens ordinaris es continuaran celebrant els darrers dijous no festius dels mesos imparells, com es feia fins ara. Les Juntes de Govern Local i les Comissions de coordinació de la gestió municipal es duran a terme cada setmana els dimecres no festius, i les Comissions Informatives la setmana anterior al Ple.

Retribucions i indemnitzacions

L'alcalde tindrà un règim de dedicació parcial del 60% de la jornada laboral amb una retribució mensual de 1500 euros bruts en 14 pagues.

En relació al règim de dedicació i les retribucions i indemnitzacions dels membres de la nova corporació seran de 60 euros per assistir al Ple, 25 euros per anar a la Comissió Informativa i 190 euros per assistir a la Junta de Govern Local i a la Comissió de Coordinació. A més, cada grup municipal continuarà rebent 30 euros al mes i 45 euros més per regidor electe.

En aquest cas, Borges per la República, a través de Josep Farran, ha insistit en "repartir les indemnitzacions que corresponen a la Junta de Govern Local entre els membres de l'equip de govern, i no sumar-hi més òrgans col·legiats de govern, un fet que hagués suposat un estalvi en quatre anys de 96.000 euros que es podrien dedicar a muscular la partida de pressupostos participatius". Farran va afegir que "s'han de promoure grups de treball autònoms de suport a l'equip de govern".

Conveni per una subvenció directa per a la construcció de l'Arxiu Comarcal

Després de de nomenar els representants de cada grup en els diferents òrgans col·legiats que són competència del Ple, també s'ha aprovat el conveni entre el Departament de Cultura, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l'Ajuntament de les Borges per a la concessió d'una subvenció directa al consistori borgenc per la construcció i direcció d'obra de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues, que preveu una despesa plurianual (repartida en tres anys) d'un total de 2.416.968 euros, que avançarà l'Ajuntament i que a continuació subvencionarà la Generalitat.

Per acabar, es va anunciar la data del proper ple ordinari que serà el dijous, 25 de juliol.

El primer ple del mandat 2019-2023.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa