Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 31 de gener de 2020

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 30 de gener del 2020

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, ahir dijous, 30 de gener, a les 20 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. Abans d'entrar en el debat de l'ordre del dia previst per a la sessió, es va votar el caràcter d'urgència per incloure-hi l'aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria amb el Banc Sabadell per un import de 500.000 euros, una moció en contra de la sentència del TSJC respecte al president Quim Torra i una altra de demanda de millores a les comunicacions viàries de les Garrigues.

Pel que fa al punt primer, d'aprovació de les actes de les sessions anteriors, es van aprovar per unanimitat dels 13 regidors les actes dels plens del 28 de novembre i del 12 de desembre, mentre que la del set de gener es va aprovar amb 12 vots, ja que l'edil Maria Fusté no va assistir en aquell ple i, per tant, no podia votar.

En referència al punt novè, una moció presentada per Junts per les Borges en contra la sentència que inhabilita el president Quim Torra, i que va ser aprovada amb vuit vots a favor (set de l'equip de govern i un del portaveu de l'oposició, Josep Farran), quatre abstencions i una absència (la regidora Montse Casals no hi era al moment de la votació), des de Borges per la República indiquen, sobre els motius de l'abstenció d'alguns dels seus membres, que ho han fet "per mostrar el que considerem una falta de voluntat de l'equip de govern per consensuar la moció, a diferència del text presentat conjuntament a la Diputació de Barcelona per Junts x Cat i ERC, i a l'intent d'instrumentalització en l'àmbit municipal de l'episodi ocorregut al Parlament". Per la seva part, des de l'equip de govern, amb la inclusió de la moció han volgut mostrar el "suport al Molt Honorable President Quim Torra, arran de l'acceptació de la seva inhabilitació com a diputat per part de la Mesa del Parlament de Catalunya".

Ordre del dia del ple, els arxius d'àudio corresponents a cada punt i resultat de les votacions

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, 28 de novembre, 12 de desembre i 7 de gener: aprovada per unanimitat dels 13 regidors les dues primeres i de 12 edils, la darrera.


| Descarrega'l com a: | MP3

2. Aprovar la formalització de les actes del ple a través del sistema d'àudio actes: aprovat per unanimitat dels 13 regidors.


| Descarrega'l com a: | MP3

3. Adopció del model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia i presa de raó en comptabilitat: aprovat per unanimitat dels 13 regidors.


| Descarrega'l com a: | MP3

4. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre del 2019.

5. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al quart trimestre del 2019.


| Descarrega'l com a: | MP3

6. Concertació d'una operació de tresoreria amb el Banc Sabadell per un import de 500.000 euros: aprovada per 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República.


| Descarrega'l com a: | MP3

7. Moció de Borges per la República per dotar la Policia Local dels agents necessaris per poder desenvolupar correctament les seves tasques: desestimada amb 7 vots en contra de l'equip de govern i sis a favor de Borges per la República.


| Descarrega'l com a: | MP3

8. Moció de Borges per la República en defensa d'uns preus justos per a l'oli d'oliva: aprovada per unanimitat dels 13 regidors.


| Descarrega'l com a: | MP3

9. Moció en contra de la sentència del TSJC respecte al president Quim Torra: aprovada amb 8 vots a favor de l'equip de govern i Josep Farran, 4 abstencions de la resta d'edils de Borges per la República i l'absència de Montserrat Casals.


| Descarrega'l com a: | MP3

10. Moció per millorar les comunicacions viàries de les Garrigues: aprovada per unanimitat dels 13 regidors.


| Descarrega'l com a: | MP3

11. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.


| Descarrega'l com a: | MP3

12. Informes de l'equip de govern.


| Descarrega'l com a: | MP3

13. Precs i preguntes.


| Descarrega'l com a: | MP3

 

El ple de gener del 2020.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa