Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 31 de juliol de 2020

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 30 de juliol del 2020

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 30 de juliol, a les 20 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. La sessió va incloure, abans de començar el debat dels punts previstos, una declaració institucional sobre la falta de funcionament democràtic de la Justícia espanyola i sobre la suspensió del tercer grau a alguns dels presos polítics catalans. Després de la declaració, que van llegir les regidores Eugènia Porqueres (Borges per la República) i Núria Palau (Junts per les Borges Blanques), els edils van dedicar un aplaudiment als presos polítics.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 2. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 3. Aprovació autorització despeses pluriennals (aprovada amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República).
 4. Aprovar l'expedient de contractractació, el PCAP i el PPT del contracte d'obra 'Construcció de l'Arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques' (aprovat amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República).
 5. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums de la parcel.la situada al C/ Via de Tolouges, núm. 4 de les Borges Blanques (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).
 6. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 2t 2020.
 7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n trimestre 2020.
 8. Aprovar la Moció de suport al Correllengua 2020. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 9. Moció de rebuig del plantejament que fa el Ministeri d'Hisenda a la FEMP proposant que els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l'Estat. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 10. Moció de suport al col·lectiu de Caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020. Presentada pel Grup Municipal Junts per les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 11. Moció de denúncia de l'espionatge polític i demanar aclariment dels fets del 'Catalangate'. Presentada pel Grup Municipal Borges per la República (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 12. Moció per ratificar el posicionament en contra de la monarquia espanyola. Presentada pel Grup Municipal Borges per la República(aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 13. Moció per ratificar el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7. Presentada pel Grup Municipal Borges per la República(aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 14. Informe de les gestions dutes a terme pels regidors/es.
 15. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.
 16. Precs i preguntes.
Imatge d'arxiu d'un ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa