Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 11 de desembre de 2020

Sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de les Borges del 10 de desembre del 2020

El passat dijous, 10 de desembre, a les 20.30 hores, l'Ajuntament de les Borges va celebrar una sessió plenària extraordinària que, a causa del confinament provocat per la crisi del Covid-19, es va realitzar de manera telemàtica (alguns edils estaven a la sala de plens i alguns altres hi van participar per internet).

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (es van votar quatre actes, aprovades per unanimitat pels regidors presents a les corresponents sessions).
  2. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 3er trimestre de 2020 (no es vota).
  3. Donar compte de l'imforme del PMP corresponent al 3er trimestre de 2020 (no es vota).
  4. Proposta d'aprovació inicial del DUPROCIM de la ciutat de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
  5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (aprovada amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 en contra de Borges per la República).
  6. Proposta d'acord dels Grups Municipals de l'Ajuntament de les Borges Blanques per donar suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per reconèixer l'esport com a servei essencial (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
  7. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021 de l'Ajuntament de les Borges Blanques, les bases d'execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball (aprovat amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 en contra de Borges per la República).

 

Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa