Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 28 de maig de 2021

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 27 de maig del 2021

El passat dijous, 27 de maig, a les 20 hores, l'Ajuntament de les Borges va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de maig, que com ja és habitual, a causa de la covid-19, es va realitzar de manera telemàtica (alguns edils estaven a la sala de plens i alguns altres hi van participar per internet). El ple es pot veure aquí o escoltar-lo a l'arxiu d'àudio de sota (clicant al simbol MP3).

Abans de començar el debat dels punts previstos, es va votar la inclusió al ple de les mocions a debatre i d'excloue'n una altra que en principi estava inclosa.

L'ordre del dia del ple és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
 3. Aprovació de l'obligació de posar a disposició del Ple la comptabilitat de les aportacions rebudes pels grups municipals per la legislatura 2019-2023.
 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions directes per la participació en la desfilada dels Tres Tombs de les Borges Blanques.
 5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 24 reguladora del preu públic pel servei de la llar d'infants.
 6. Aprovació inicial de l'expedient 08/2021 de modificació del pressupost municipal 2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 7. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concesisó de subvencions per a la decoració de balcons en el marc de la campanya 'Borges en flor'.
 8. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per la digitalització del comerç i de la restauració.
 9. Pacte contra la segregació escolar de Catalunya. Síndic de Greuges.
 10. Conveni d'adhesió a la xarxa d'Espais de memòria Democràtica de Catalunya de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
 11. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 1er trimestre de 2021.
 12. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1er trimestre de 2021.
 13. Donar compte de l'informe de resultats de les actuacions del control financer, exercici 2020.
 14. Donar compte de l'informe resum anual dels resultats de control intern de l'exercici 2020.
 15. Donar compte del PACF de l'Ajuntament de les Borges Blanques, de règim de control general, per a l'exercici 2021.
 16. Moció presentada pel grup municipal Borges per la República, de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de les Borges Blanques.
 17. Moció presentada pel grup municipal Borges per la República, per declarar les Borges Blanques "ciutat antifeixista i antiracista".
 18. Moció presentada pel grup municipal Borges per la República, per a la creació d'una oficina comarcal d'energia.
 19. Informe de les activitats dutes a terme.
 20. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.
 21. Precs i preguntes.
Imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa