Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 30 de setembre de 2021

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 30 de setembre del 2021

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 30 de setembre, a les 19.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Podeu escoltar l'àudio del desenvolupament del ple a l'arxiu de sota.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (no s'ha votat, a l'espera de les incorporacions proposades per l'edil Salvador Noguera, de Borges per la República).
 2. Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada de les Borges Blanques (aprovat per 7 vots a favor de Junts per les Borges i 6 abstencions de Borges per la República).
 3. Acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en matèria d'establiment de quotes de participació en les infraestructures comunes de l'àmbit a ponent del Canal d'Urgell (aprovat per 7 vots a favor de Junts per les Borges i 6 abstencions de Borges per la República).
 4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del complex hoteler Masia Salat de les Borges Blanques (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 5. Aprovació de la venda directa de la de porció de terreny de 137,24 m2 de superfície en forma d'U que envolta i complementa el solar destinat a caserna de la Creu Roja part segregada de la finca registral 4263 (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 6. Proposta de resolució per demanar a l'INCASÒL la seva actuació per tal de desbloquejar el sòl industrial del Polígon de Vaca-Roja (desestimada per 7 vots en contra de Junts per les Borges i 6 a favor de Borges per la República).
 7. Proposta de resolució per millorar l'atenció en salut mental juvenil a les Borges Blanques (desestimada per 7 vots en contra de Junts per les Borges i 6 a favor de Borges per la República).
 8. Proposta de resolució per la modificació de les condicions relacionades amb les bonificacions de l'IBI d'acord amb els principis d'una transició energètica justa (moció enretirada a proposta de l'equip de govern, petició que ha acceptat la formació Borges per la República).
 9. Informe de les activitats dutes a terme.
 10. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.
 11. Precs i preguntes.
El ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa