Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 1 d'abril de 2022

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 31 de març del 2022

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 31 de març, a les 19.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. Podeu escoltar l'àudio del desenvolupament del ple, que es va celebrar telemàticament, a l'arxiu de sota i veure la sessió aquí.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 2. Aprovació de l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per l'execució de l'obra projecte d'actuació específica de compleció del camí del cementiri vell al TM de les Borges Blanques (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 3. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 600.000 euros amb l'entitat Caixabank (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i les abstencions de Borges per la República).
 4. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 400.000 euros amb l'entitat Ibercaja (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i les abstencions de Borges per la República).
 5. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 250.000 euros amb l'entitat Caixa d'Enginyers (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i les abstencions de Borges per la República).
 6. Aprovació inicial de l'expedient 04/2022 de modificació del pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i els vots en contra de Borges per la República).
 7. Aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 31 reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 8. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (aprovada amb els vots a favor de Junts per les Borges i els vots en contra de Borges per la República).
 9. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
 10. Donar compte de la justificació de les aportacions als Grups Municipals, anualitat 2021.
 11. Donar compte de l'informe de resultats de la funció interventora, exercici 2021.
 12. Donar compte de l'informe de resultats de les actuacions del control financer, exercici 2021.
 13. Donar compte de l'informe resum anual dels resultats de control intern de l'exercici 2021.
 14. Aprovació del compromís de l'Ajuntament amb la igualtat d'oportunitats de la plantilla de l'Ajuntament de les Borges Blanques (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 15. Moció presentada pel grup Borges per la República per l'obertura d'un procés participatiu per canviar el nom de la Biblioteca Marquès d'Olivart de les Borges Blanques (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 16. Moció presentada pel grup de Borges per la República per a incorporar la perspectiva de gènere als pressupostos municipals de l'Ajuntament de les Borges Blanques (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 17. Moció presentada pel grup Borges per la República per abolir la bretxa salarial (aprovada per la unanimitat dels regidors).
 18. Moció presentada pel grup de Borges per la República per la commemoració del cinquè aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 (moció transaccionada amb l'equip de govern i aprovada per la unanimitat dels regidors).
 19. Informe de les activitats dutes a terme.
 20. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.
 21. Precs i preguntes.
Una imatge d’arxiu del Ple de les Borges.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa