Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 30 de setembre de 2022

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 29 de setembre del 2022

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 29 de setembre, a les 19.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent. Podeu escoltar l'àudio del desenvolupament del ple a l'arxiu de sota. El punt cinquè, després de la votació inicial, es va retirar del debat amb el vot favorable dels 13 regidors.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat).
 2. Declaració d'especial interès i utilitat municipal i bonificació de l'ICIO sobre construccions instal·lacions i obres promogudes pel Departament d'Educació (aprovada per unanimitat).
 3. Aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius (aprovada per unanimitat).
 4. Proposta de Resolució presentada pel grup Borges per la República, per la redacció de les Normes Reguladores de Funcionament d'una bústia ètica i de bon govern de l'ajuntament de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat).
 5. Proposta de resolució, presentada pel grup Borges per la República, per la compra pública d'habitatge d'ús social com a solució a l'ocupació d'habitatges a les Borges.
 6. Proposta de resolució, presentada pel grup Borges per la República, per la creació d'una sindicatura municipal de greuges (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 7. Proposta de resolució, presentada pel grup Borges per la República, per la redacció de les Bases d'un Pla Estratègic de Subvencions (desestimada amb els vots en contra de Junts per les Borges i els vots a favor de Borges per la República).
 8. Proposta de resolució, presentada pel grup Borges per la República, per al foment de la mobilitat a peu i l'elaboració d'un mapa metrominut de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat).
 9. Mocions (punt que s'ha d'introduir per si en el ple s'escau debatre alguna moció d'urgència, però no ha estat el cas).
 10. Informe de les activitats dutes a terme.
 11. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.
 12. Precs i preguntes.
El Ple de les Borges del 29 de setembre del 2022.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa