Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 1 de febrer de 2013

Essió plenària ordinària de 31 de gener del 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 31 de gener, a les 21:30h va tenir la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l'esborrany d'actes de sessions anteriors
 2. Aprovació inicial del projecte d’urbanització de Jaume I de les Borges Blanques.
 3. Adjudicació de les obres “reposició d’infraestructures als Carrers Catalunya, Comerç, Est i Santiago Rusiñol a les Borges Blanques”.
 4. Adjudicació de les obres del centre de tecnificació tennis taula.
 5. Renúncia parcial al Conveni Signat amb la Diputació de Lleida per a la construcció del centre de tecnificació del tennis taula i petició de destinació de la resta de la subvenció per a la construcció d’una piscina descoberta.
 6. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, instrurnentat com a crèdit pont per anticipar el finançament d’inversions: reposició d’infraestructures als carrers Catalunya, Est, Comerç i Avinguda Santiago Rusiñol.
 7. Renovació de l'operació de tresoreria pel patronat de la Fira de les Garrigues amb Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia i Castelldans SCC.
 8. Mocions:
  1. Moció presentada per la CUP per a declarar el terme municipa| de les Borges Blanques lliure de fracking.
  2. Moció presentada per la CUP per tal de declarar la Subdelegació del Govern Espanyol a Lleida, organisme subjecte de desobediencia institucional, i a |'actuai Subdelegada, la Sra. Inmaculada Manso Ferrandiz, persona NON GRATA al municipi de Les Borges Blanques.
  3. Moció presentada pel grup d’ERC de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Cataiunya.
  4. Moció presentada pel grup de Convergència i Unió de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya.
  5. Moció presentada pel grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya de |’Ajuntament de les Borges Blanques reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de Serveis sociais i atenció a la dependencia.
 9. Informe del decret dictat per l'alcaldia.
 10. Informes de l'equip de govern.
 11. Precs i preguntes

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa