Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 30 de maig de 2024

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques del 30 de maig del 2024

Aquest dijous, 30 de maig, l'Ajuntament de les Borges ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de maig, que ha començat, a les 19 hores, a la sala de plens i s'ha pogut seguir en directe a través de la nostra emissora i de Les Borges TV. 

L'ordre del dia previst va ser el següent:

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
  2. Expedient 929/2024. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament). Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidors de l'ajuntament de les Borges Blanques presentada pel senyor Daniel Not Vilafranca, sr. Jordi Ribalta Roig, i a ser regidor del sr. Oriol Satorra Mateus.
  3. Expedient 956/2023. Planejament General (Modificació). Acord d'aprovació de la verificació del Text Refós de la Modificació del POUM en relació a suprimir la qualificació com a sistema viari d'un tram de camí. (Aprovat per unanimitat). 
  4. Expedient 1903/2023. Proposta d'acord de resolució del recurs de reposició interposat contra l'Acord de Ple de data 22 de febrer de 2024 de finalització de procediment sancionador. (Aprovat per unanimitat).
  5. Expedient 1238/2024. Aprovació inicial de l'expedient 05/2024 de modificació del pressupost municipal 2024 mitjançant suplement de crèdit
  6. Expedient 1445/2024. Proposta d'acord de suport al Correllengua 2024
  7. Expedient 1120/2024. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2024
  8. Expedient 1119/2024. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 1r trimestre de 2024
  9. Mocions

B) Activitat de control

10. Informe de les activitats dutes a terme

11. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia

C) Precs i preguntes

12. Precs i preguntes

Durant la celebració del ple del 30 de maig l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa