Opinió

  Enric Mir, alcalde de les Borges Blanques

Urbanisme avala l'ampliació prevista de l'abocador

La Comissió territorial reunida aquest darrer 8 d'octubre ha resolt donant per vàlida i idònia la proposta d'ubicació tramitada pel Consell Comarcal de les Garrigues i aprovada inicialment per l'Ajuntament de les Borges.

La vall natural proposada està formada per una petita depressió del terreny adjacent a l'actual emplaçament en funcionament que recull els residus sòlids urbans (RSU) d'una part de la comarca, està d'ençà uns anys en situació límit en quan a saturació.

A la manca d'ambició i poca responsabilitat de l'anterior govern al no iniciar el procés d'ampliació, s'afegeix ara la desautorització implícita de part d'Urbanisme de la seva opció que llindava per la part oest amb l'abocador actual. Una opció molt més costosa per postres i repercutible en el preu del servei de recollida de la brossa a la ciutadania. Per altra banda no suposava cap millora a nivell ambiental per als veïns, contràriament al que diuen responsables polítics sortosament a l'oposició.

La comprovació de que no hagin presentat cap al·legació durant els successius períodes d'exposició pública en l'àmbit urbanístic, ambiental i de l'activitat, demostra la manca de rigor i de credibilitat d'una opció amb la que van replicar amb més caire polític i d'oposició que no tècnic.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa