Opinió

  Assemblea Local de la CUP de les Borges Blanques

Rebuig de la CUP de les Borges Blanques a la planta incineradora de Juneda

En relació al projecte d'instal·lació d'una planta incineradora de residus, aprofitant les antigues instal·lacions de Tracjusa, l'assemblea local de la CUP de les Borges Blanques vol manifestar:

Que la planta duplicarà la seva capacitat de tractament actual, augmentant-la fins a unes 194.545 Tn/any de residus, de les quals unes 90.000 Tn/any seran de residus sòlids urbans, unes 60.000 Tn/any de residus orgànics i unes 2000 Tn/any de residus especials;

Que les cendres volàtils generades suposaran unes 1.200 Tn/any; les escòries procedents del gasificador, unes 280 Tn/any; i les emissions de partícules, unes 26 Tn/any;

Que aquesta planta emetrà contaminants com dioxines i furans, que són compostos persistents (amb una alta resistència a la degradació), bioacumulables i potencialment cancerígens;

Que en l'àrea de Juneda, les Borges Blanques, Puiggròs i Arbeca, l'any 2015 es va superar -i de molt- el topall màxim d'ozó troposfèric de 25 dies establert per normativa, així com el llindar que obliga l'Administració a avisar la població;

Que aquesta és una zona on ja es concentren les emissions de la macrocentral termosolar, les de la fàbrica d'oliasses i les d'una assecadora d'alfals;

Que l'avaluació dels riscos associats a aquests contaminants per la salut de tota la societat i, especialment, dels col·lectius més vulnerables (infants, gent gran o persones amb dificultats respiratòries), ha de respondre a l'aplicació del principi de precaució i, per tant, a una estratègia de gestió de residus responsable i anticipativa del riscos;

Que la incineració és, a la pràctica, incompatible amb el principi de prevenció (reducció, reutilització, reciclatge i aprofitament energètic de la matèria orgànica separada en origen), recollit a les normatives europea i catalana (PRECAT20) que fixen l'objectiu mínim de recollida selectiva en el 50% i el 55% respectivament, per aquest 2020;

Que les Garrigues es trobaven l'any 2015 en la posició núm. 40 (de les 42 comarques catalanes), amb reciclatge nét al voltant del 20%, a uns 11 punts percentuals de la mitjana catalana;

Que el PRECAT20 preveu un augment dels cànons per tona entrada a l'abocador, i passar dels actuals 24'5€/Tn als 47'1€/Tn l'any 2020, a sumar a la taxa d'escombreries. En aquest sentit volem expressar la nostra preocupació per l'actitud dels responsables polítics de la comarca -especialment del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de les Borges Blanques- per la seva oposició a valorar el canvi del sistema de recollida amb illes de contenidors (amb una eficiència màxima del 50%) pel sistema del Porta a Porta, defensat des de la mateixa ARC i amb nivells d'eficiència que arriben al 90%;

Que la valoració de les alternatives de tractament de dejeccions ramaderes ha d'incloure el cost/benefici ambiental i que les podem en la fase productiva (reducció del consum d'aigua, en modificar dietes o en l'aplicació d'additius a pinsos), en l'emmagatzematge o en la fase de tractament (amb reducció de nitrogen, compostatge de S, concentració de nutrients o producció de biogàs, entre altres). A tall d'exemple, recordem que les plantes d'Alcarràs o del Bruguer (Osona) estan perfeccionant sistemes de compostatge (centrifugació, precipitació i higienització) que permeten aprofitar la fracció sòlida del purí per a adob i utilitzar la fracció líquida com aigua de reg. I és que aquests sistemes aconsegueixen una rebaixa de la concentració dels metalls pesants, dels nivells de nitrogen (fins a un 70%) i una aigua sense olors. I tot amb uns costos d'uns 3-4€/m3.

Finalment, demanem al nucli promotor de la planta que el debat sobre la problemàtica dels purins es plantegi amb absoluta transparència, honestedat i sense alimentar falses dinàmiques de confrontació entre la població i el conjunt dels ramaders, amb el qual ens sentim absolutament solidaris i compromesos per a abordar, de manera integral, la problemàtica del sector: des de la gestió dels purins, a l'externalització dels costos ambientals, o aquest model agroindustrial que ofega la ramaderia petita i mitjana. I afegim que, en la línia de transparència que creiem necessària per abordar el debat, ahir mateix vam entrar per registre una sol·licitud a l'Ajuntament de les Borges Blanques demanant l'estudi de qualitat de l'aire encarregat a la Universitat de Barcelona i del qual no s'han donat a conèixer els resultats.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa