Opinió

  ERC - Grup Municipal de les Borges Blanques

Moció de suport al referèndum i al procés constituent

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar una resolució que instava el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya i posteriorment en data 9 de juny el MH president Carles Puigdemont va anunciar que el referèndum sobre la independència es farà l'1 d'octubre de 2017.

Amb l'aprovació d'aquestes resolucions i la importància del moment històricque viu el nostre país, considerem que el municipalisme ha d'estar al costat de la declaració del Parlament de Catalunya que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, ha decidit
concretar una data, el dia 1 d'octubre, i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou estat.

Atès que:

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l'exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen, els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l'atac injustificat de l'advocacia de l'estat espanyol per qüestions simbòliques i
hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.

Els ajuntaments són una peça clau per a què qualsevol engranatge electoral funcioni i són de fet el motor per garantir la infraestructura, el material, i el personal per a què la votació es pugui dur a terme.

Els Secretaris municipals són funcionaris que tenen la funció de certificar i garantir la validesa dels acords presos pel ple, així com els decrets o resolucions dels alcaldes i regidors, i determinar si aquests s'ajusten a no a la legalitat vigent. I Justament per això, l'Estat els ha advertit que han de complir la llei amb una missiva signada pel Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials.

La decisió de cadascun dels alcaldes i dels consistoris serà, però, de tipus polític i que caldrà desvincular-la de l'informe que emeti el seu secretari.

Atès tot això suara exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques l'adopció dels següents ACORDS:

  1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Les Borges Blanques amb el Referèndum de l'1 d'octubre. Compromís que s'ha de fer extensiu a la seva organització, a la cessió dels locals i els espais de propaganda, així com també a la resta de funcions que es desenvolupen en una convocatòria electoral habitual i que no puguin ser assumides per ningú més, malgrat que el projecte de llei del referèndum deixa la majoria de tasques a la Generalitat sota la supervisió de la Sindicatura Electoral.
  2. Una vegada realitzat el Referèndum, si la ciutadania catalana de manera lliure i majoritària es pronuncia a favor de la independència, s'ha de col·laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma coordinada amb l'Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Hem de comprometre'ns, també, a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de plural socialment i polític i a participar amb esperit capdavanter en aquelles proclamacions que puguin escaure's realitzades pel nostre Parlament o el nostre Govern per tal de consagrar la sobirania política de Catalunya.
  3. Mostrar de nou tot el suport als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
  4. Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.
     
Imatge d'arxiu del ple de les Borges Blanques.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa