Opinió

  Lluís Gaya, cap sectorial de l’olivera de JARC

Protegim les Garrigues, reciclem, no cremem

Incinerar residus urbans amb els gasos dels purins, sabem que produirà més contaminació al territori, amb els problemes de salut i ambientals que comporta, i les conseqüències que patirien els cultius, majoritàriament d'olivera. Per tant, JARC diu no a la planta Tracjusa de Juneda. Des de la nostra entitat sempre hem defensat que les dejeccions ramaderes són un subproducte que cal aprofitar al màxim per fertilitzar els nostres cultius, respectant els límits normatius establerts, tenint en compte les necessitats agronòmiques de cada conreu amb el principi de sostenibilitat ambiental. Tenim molt clar que hem de treballar amb les pràctiques i tractaments més respectuosos amb el medi ambient. Per això apostem per l'economia circular, la feina conjunta entre ramaders i agricultors. La incineració potser un negoci rendible però la nostra salut i el medi natural ho pagaran molt car.

En el sector agrari estem cada dia més compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, per iniciativa pròpia i com marquen les estrictes normatives europees i estatals. Nosaltres patim els efectes nocius dels gasos d'efecte hivernacle en la nostra activitat de manera directa i estem realitzant grans esforços per reduir la contaminació i ser cada dia més sostenibles i per això sabem que el millor per al territori no pot ser incinerar els residus urbans, sinó reciclar-los i transformar els fems en fertilitzants orgànics.

Pel que fa als purins, en l'actualitat les granges de porcí en generen un 50% menys, treballant sota el binomi reduir-reutilitzar. Gràcies a la innovació en la indústria d'elaboració de pinsos i s'ha aconseguit reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle un 22%, introduint canvis a la dieta dels porcs, per tant més del 90% de les dejeccions es podrien reutilitzar com a abonament agrícola, contribuint d'aquesta manera a l'economia circular. Des de JARC fa anys que reclamem al DARP que es faci una revisió dels valors de nitrats de cada espècie ramadera per adaptar als valors reals que s'han aconseguit amb la millora de les dietes dels animals.

No podem obviar la contaminació que provocaria el trànsit cap a la planta d'incineració. Es preveu que a Tracjusa es cremin inicialment unes 40.000 tones de deixalles, la meitat provinent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, això representa 167 tones i 9 camions diaris. Juneda és un dels llocs de Catalunya més contaminats per partícules en suspensió, superant sovint els nivells de Barcelona, el que menys necessitem és sumar la inevitable pol·lució a conseqüència del transport d'aquestes escombraries.

Respecte a la gestió de residus municipals i agrícoles, l'OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana que s'opti per estratègies de reducció, separació, reciclatge i reutilització o reelaboració d'escombraries, així com mètodes millorats de gestió biològica de residus com ara la digestió anaeròbica per a produir biogàs, mitjançant mètodes viables i alternatives econòmiques en substitució de la incineració de deixalles sòlides, que només s'hauria d'emprar si fos inevitable. En aquest cas es pot i s'hauria d'evitar. Les Garrigues compta amb la primera Denominació d'Origen Protegida alimentària, que es caracteritza perquè els controls sobre la producció certifiquen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, garantim que continuï sent així, preservem les Garrigues i els nostres conreus.

La planta Tracjusa, a Juneda.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa