Opinió

  AECC Lleida

9 de cada 10 persones fumen davant de menors, exposant-los a desenvolupar un futur càncer

El tabac produeix càncer en aquells que fumen i també en els quals respiren el fum del tabac dels altres. Fins a 16 tipus de càncer estan relacionats amb el tabac, és el causant d'un terç de tots els casos de càncer i, no obstant això, nou de cada deu fumadors actius fuma en presència de menors, segons diu l'estudi Espais sense fum a Espanya. On estem? On volem estar? de l'Observatori de l'AECC). A més, gairebé en la totalitat d'espais públics freqüentats per nens hi ha restes de fum de tabac en l'ambient: en el 95,1% de les terrasses, en el 78,2% de les entrades a locals d'hostaleria, en el 46% dels accessos als centres escolars i en el 41% dels parcs infantils.

Davant una realitat en la qual un 22% de la població major de 15 anys fuma i exposa a aquest fum ambiental al 78% restant, i que situa als menors en una situació d'extrema vulnerabilitat, l'AECC reclama una ampliació de la normativa antitabac vigent per a alliberar de fum de tabac aquells espais públics on sigui freqüent la presència de menors. Alineant-se amb el Pla de Càncer Europeu, l'AECC persegueix així reduir la incidència de fumadors a Espanya per a aconseguir que per a l'any 2030 hi hagi una generació lliure de tabac.

Els menors es troben davant una situació d'especial inequitat, al no poder triar lliurement respirar aire lliure de fum de tabac en els espais públics. Aquests representen així un col·lectiu especialment vulnerable a la inhalació del fum ambiental podent sofrir, després d'una exposició continuada, un 50% més d'otitis, un 20% més de crisis asmàtiques o un 30% més d'infeccions respiratòries. A més, els nens i nenes exposats al fum del tabac durant la infància tenen més risc de desenvolupar càncer i malalties cardíaques en l'edat adulta que els no exposats.

En el cas dels joves, la normalització del tabac, que encara persisteix en el nostre entorn, promou que aquests comencin a fumar a una edat primerenca (l'edat mitjana d'inici en el consum és de 14,1 anys).

En aquesta línia, amb l'objectiu estratègic de consolidar un entorn d'equitat per a prevenir el càncer i posant per a això un especial focus en la població menor d'edat, l'AECC planteja l'ampliació de la Llei Antitabac quan es compleix una dècada de la seva posada en marxa.

Ramón Reyes, president de l'AECC nacional anunciava que "com venim alertant des de fa anys en l'AECC, el tabac provoca càncer i mata. Però el fum del tabac també i no podem consentir que la població no tingui l'opció de triar si s'exposa o no. És intolerable que, a hores d'ara, els nens i nenes d'aquest país, els joves, sofreixin les conseqüències del tabac sense encendre's un cigarret i, per això, hem demanat a la ministra de Sanitat, que s'actualitzi la Llei Antitabac existent ampliant-se els espais lliures de fum. D'aquesta manera, estarem reduint l'exposició dels menors a les més de 70 substàncies cancerígenes que conté el fum ambiental, a més d'evitar altres conseqüències físiques a curt termini".

Treball de col·laboració per una generació més saludable

En una acció conjunta amb la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d'Alumnes (CONCAPA) i amb la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (CEAPA) a la qual s'han sumat també Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAs) per tot el territori nacional, l'AECC estableix una sèrie d'eixos estratègics per a l'ampliació de l'actual llei i posa l'accent en la importància de consolidar la vigilància sistemàtica per al seu compliment.

Pedro Caballero, president de la CONCAPA, reclama "en el Dia Mundial Sense Tabac, espais públics sense fum del tabac per als nostres fills. CONCAPA i la AECC demanem un reforç de la legislació vigent per a blindar com a espais sense fum del tabac totes les zones públiques on existeixi presència de menors per a poder aconseguir una generació lliure de tabac".

Per a Leticia Cardenal, presidenta de la CEAPA, "resulta intolerable que els nens i nenes respirin fum de tabac en quatre de cada deu accessos a centres escolars i en un percentatge similar de parcs i, com a pares i mares, tenim la responsabilitat d'educar amb l'exemple, de salvaguardar-los d'aquest fum nociu i d'impedir que vegin el tabaquisme com una pràctica normal".

Aquesta acció conjunta és el punt de partida d'una col·laboració que continuarà en el temps entre les organitzacions de pares i mares d'alumnes i l'AECC en la qual es treballi amb l'objectiu de construir una generació més conscienciada amb la salut i que compti amb majors opcions d'elecció saludables a mitjà i llarg termini.

Així, proposa l'extensió dels espais sense fum de tabac a tots els espais públics a l'aire lliure en els quals pugui haver-hi menors: les terrasses, instal·lacions esportives, platges, etc, incrementant, d'aquesta manera, la protecció de la salut dels menors. A més, l'AECC defensa mesures com la pujada d'impostos i l'augment del preu del producte final; la disminució de l'atractiu del seu empaquetat o la restricció de la publicitat de tabac en espais digitals dirigits a adolescents i joves, una disposició no prevista per la normativa actual. Així mateix, l'Associació aposta per augmentar la conscienciació i aplicar les mateixes restriccions sobre les noves formes de tabac, nicotina i derivats -com cigarretes electròniques o vapeadors-, la percepció de risc dels quals entre la població jove encara és baixa.

Més espais sense fum, menys tabaquisme

El consum de tabac és el primer causant de malaltia, invalidesa i mort evitable a Espanya. Així, entre els anys 2010 i 2014 un total de 259.348 persones van morir per causes relacionades amb el tabac al nostre país, establint en 51.870 la mitjana de morts anuals derivades del consum d'aquesta substància. El tabac representa així una de les principals amenaces per a la salut pública a nivell global, provocant la mort directa o indirecta de la meitat de les persones fumadores i situant-se com la causa principal del 90% de les morts per càncer de pulmó.

Malgrat aquesta realitat, el 22% de la població espanyola compresa entre els 15 i els 64 anys -un total de 8,6 milions- fuma diàriament i, només l'any 2019, 340.000 persones van passar a engrossir les estadístiques de fumadors actius. D'aquesta manera, si bé aquest col·lectiu de fumadors actius és el principal receptor del fum del tabac, el 78% de població restant també es veu exposada als seus efectes nocius a arrel, essencialment, del fum ambiental que roman en l'aire en encendre un cigarret. Així, una de cada vuit persones que moren a causa del tabac en el món, mai ha fumat activament.

En el marc del Dia Mundial Sense Tabac, l'AECC reivindica així l'ampliació dels espais sense fum com a via essencial per a la reducció del tabaquisme i com a únic mitjà provat per a garantir la protecció de la ciutadania enfront dels efectes nocius del fum ambiental. Prestant una especial atenció a la vulnerabilitat dels menors d'edat davant aquesta problemàtica, l'Associació fa una crida generalitzada a la societat perquè tots els nens i nenes del país puguin respirar aire lliure de fum de tabac avui per a preservar la seva salut en el futur.

Avui, 31 de maig, es commemorar el Dia Mundial sense tabac (foto: AECC Lleida).

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa